AKTUALITY

 • 01 feb 2018

  Oslávili sme 7 výročie SKGBC

  Slovenská rada pre zelené budovy oslávila posledný januárový večer v kruhu svojich členov, podporovateľov a záujemcov o udržateľnú výstavbu svoje siedme narodeniny na tradičnom Green Business Clube. Takmer stovka prítomných hostí sa zišla v útulnom prostredí botela Pressburg.   Úvodné slovo patrilo Ladislavovi Piršelovi, výkonnému riaditeľovi SKGBC, ktorý privítal prítomných hostí a poďakoval členom a podporovateľom rady...

 • 29 nov 2017

  SKGBC v bratislavskej televízii

        V pondelok 27. novembra 2017 mali diváci Tv Bratislava možnosť oboznámiť sa s udržateľnou výstavbou a taktiež dozvedieť sa o všetkom, čo bude mať vplyv na výstavbu budov najbližšej budúcnosti nielen v Bratislave. Besedu o piatej viedol moderátor Jozef Hübel, ktorý si na diskusiu prizval predsedu nášho predstavenstva Pavla Kukuru a taktiež...

 • 03 nov 2017

  Hospodárenie s vodou v budovách: využitie sivej a dažďovej vody

  Slovenská rada pre zelené budovy v spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy usporiadala 12. októbra Green Business Workshop: Hospodárenie s vodou v budovách: využitie sivej a dažďovej vody. Podujatie sa konalo v priestoroch jedného z členov CZGBC spoločnosti ASIO NEW v Brne, ktorá sa venuje čisteniu úprave vody. Úvod workshopu patril moderátorke podujatia, prof. Zuzane Vránayovej z Technickej univerzity v Košiciach, ktorá hovorila...

Next  

Aktivity SKGBC

Next