AKTUALITY

 • 20 nov 2018

  Ako na zdravé vnútorné prostredie…

  Téme zdravého vnútorného prostredia bol venovaný Green Business Breakfast, ktorý usporiadala Slovenská rada pre zelené budovy 13. novembra 2018 v kníhkupectve Martinus. Viac ako 50 hostí si vypočulo zaujímavé prezentácie, ktoré sa týkali certifkikácie WELL, interiérových materiálov, akustiky svetla, ale i prostredia, v ktorom sa naše deti učia.  

 • 16 nov 2018

  Ako motivovať stredoškolákov pre prácu v odvetví udržateľnej výstavby…

  Slovenská rada pre zelené budovy  v rámci svojho projektu Ambasádori udržateľnosti predstavuje stredoškolákom jednotlivé segmenty udržateľnej výstavby. Cieľom je prebudiť ich záujem o toto odvetvie stavebníctva ako o sektor, v ktorom v budúcnosti môžu hľadať profesionálne uplatnenie. Pilotného ročníka sa zúčastňuje 6 členských spoločností SKGBC – Engie, Knauf Insultation, Koor, Lightech, Solved a Velux a 4 bratislavské stredné školy – Stredná priemyselná...

 • 22 okt 2018

  Ambasádori udržateľnosti

  Slovenská rada pre zelené budovy v rámci svojich vzdelávacích aktivít pripravila projekt Ambasádori udržateľnosti zameraný na študentov stredných škôl (odborných škôl a gymnázií).  Projekt je zameraný na odbornú prípravu študentov stredných škôl a jeho pilotný program prebieha od septembra 2018 do júna 2020. Motiváciou spustenia projektu je, že členské spoločnosti evidujú nízky záujem absolventov o odborné pozície....

Next  

Aktivity SKGBC

Next