Archive For The “Aktuality” Category

Ako na zdravé vnútorné prostredie…

By |

Ako na zdravé vnútorné prostredie…

Téme zdravého vnútorného prostredia bol venovaný Green Business Breakfast, ktorý usporiadala Slovenská rada pre zelené budovy 13. novembra 2018 v kníhkupectve Martinus. Viac ako 50 hostí si vypočulo zaujímavé prezentácie, ktoré sa týkali certifkikácie WELL, interiérových materiálov, akustiky svetla, ale i prostredia, v ktorom sa naše deti učia.

 

Read more »

Ako motivovať stredoškolákov pre prácu v odvetví udržateľnej výstavby…

By |

Ako motivovať stredoškolákov pre prácu v odvetví udržateľnej výstavby…

Slovenská rada pre zelené budovy  v rámci svojho projektu Ambasádori udržateľnosti predstavuje stredoškolákom jednotlivé segmenty udržateľnej výstavby. Cieľom je prebudiť ich záujem o toto odvetvie stavebníctva ako o sektor, v ktorom v budúcnosti môžu hľadať profesionálne uplatnenie. Pilotného ročníka sa zúčastňuje 6 členských spoločností SKGBC – Engie, Knauf Insultation, Koor, Lightech, Solved a Velux a 4 bratislavské stredné školy – Stredná priemyselná…

Read more »

Ambasádori udržateľnosti

By |

Ambasádori udržateľnosti

Slovenská rada pre zelené budovy v rámci svojich vzdelávacích aktivít pripravila projekt Ambasádori udržateľnosti zameraný na študentov stredných škôl (odborných škôl a gymnázií).  Projekt je zameraný na odbornú prípravu študentov stredných škôl a jeho pilotný program prebieha od septembra 2018 do júna 2020. Motiváciou spustenia projektu je, že členské spoločnosti evidujú nízky záujem absolventov o odborné pozície….

Read more »

Inovatívne riešenia v praxi

By |

Inovatívne riešenia v praxi

Zelené budovy, udržateľná výstavba a inovatívne riešenia idú ruka v ruke. Presvedčiť sa o tom mohli aj hostia na  podujatí Slovenskej rady pre zelené budovy počas Týždňa zelených budov na Slovensku 2018. Raňajky sa uskutočnili v budove UNIQ Staromestská office a boli venované práve inovatívnym riešenia v tejto kancelárskej budove. Úvod podujatia patril Dušanovi Tarčákovi zo spoločnosti Cresco, ktorá bola jedným…

Read more »