Ambasádori udržateľnosti

Ambasádori udržateľnosti

Slovenská rada pre zelené budovy v rámci svojich vzdelávacích aktivít pripravila projekt Ambasádori udržateľnosti zameraný na študentov stredných škôl (odborných škôl a gymnázií). 

Projekt je zameraný na odbornú prípravu študentov stredných škôl a jeho pilotný program prebieha od septembra 2018 do júna 2020.

Motiváciou spustenia projektu je, že členské spoločnosti evidujú nízky záujem absolventov o odborné pozície. Tieto spoločnosti vnímajú slabé povedomie absolventov o témach spojených so zelenými budovami a taktiež povrchné vedomosti v požadovaných témach a profesiách. Predpokladom pre posilnenie záujmu žiakov o plnohodnotné vzdelanie v požadovaných odboroch a ich snahu o získanie pracovných pozícií v členských spoločnostiach je odborná príprava žiakov už počas štúdia na strednej škole.

Pilotný projekt bude prebiehať na 4 bratislavských stredných školách od septembra 2018 do júna 2020 so zapojením 6 členských spoločností.

Partnerské stredné školy:

 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
 • Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomáškova 2, Bratislava
 • Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňova 35, Bratislava
 • Stredná odborná škola, Ivánska cesta 21, Bratislava

 

Partnerské členské spoločnosti SKGBC:

                                                                                                                                           

                                                                                                                                              

 

Krátkodobé ciele projektu:

 • Systematicky a dlhodobo pracovať so študentmi relevantných stredných škôl
 • Prinášať im moderné informácie a praktické skúsenosti atraktívnou
 • Osloviť významnú skupinu študentov (v prvom roku prvého cyklu minimálne 100, výhľadovo 800 – napr. všetky krajské mestá)
 • Formovať vedomosti a postoje mladých ľudí ako potenciálnych budúcich zamestnancov a rozhodovateľov – projektantov, aplikačných technikov, manažérov, obchodných zástupcov a pod. v sektore stavebníctva
 • Propagovať členské spoločnosti ako progresívnych zamestnávateľov a dodávateľov

 

Dlhodobý cieľ projektu:

 • Záujmom SKGBC je implementovať navrhovaný pilotný program v regiónoch SR v spolupráci s členskými spoločnosťami a miestnymi strednými školami tak, aby paralelne prebiehali vzdelávacie programy v rámci celej SR.
 • Sprostredkovať odborné prednášky a informácie z praxe čo najväčšiemu počtu žiakov stredných škôl a počas vypracovanie odbornej práce si získať s nimi vzťah, ktorý ich bude motivovať k výkonom v škole a následne k získaniu zaujímavej práce.

 

Očakávané výsledky:

 • Počas školského roka 2018-2019 bude na 4 stredných školách prebiehať odborná príprava mladých, bude oslovených cca 120 žiakov. Overenie, ako žiaci budú pracovať s informáciami, ktoré im boli sprostredkované, prebehne na záver ako odborná práca. Záverečnou odbornou prácou sa upevnia vedomosti a bude zabezpečený vzťah s potenciálnym zamestnávateľom.
 • Pedagógovia budú účastníci prednášok a vypracovávania odbornej práce, budú mať možnosť overiť si vzdelávacie osnovy v kontexte odborných prednášok a skúseností z praxe.
 • Počas pilotného programu si 24 až 32 žiakov vytvorí priamy vzťah s potenciálnym zamestnávateľom a získa tak výhodu pri uchádzaní sa o pracovné miesto. Pozitívny vzor v škole môže motivovať aj iných žiakov, ktorí v súťaži nebudú participovať, aby sa uchádzali o voľné pracovné miesta v členských spoločnostiach a podmienili tomu svoje výkony a výsledky v škole.
 • V nasledujúcich rokoch bude niekoľko násobne väčší počet žiakov súčasťou programu odborných prednášok, čím sa naplní požiadavka osvety medzi mladými a prostredníctvom odbornej práce bude mať stále väčší počet žiakov skúsenosť so spoluprácou so zamestnávateľov, odbúra sa tak počiatočný ostych, nastavia sa očakávania žiakov od zamestnania, čomu by mali podmieniť prácu a prípravu v škole.