Ako motivovať stredoškolákov pre prácu v odvetví udržateľnej výstavby…

Ako motivovať stredoškolákov pre prácu v odvetví udržateľnej výstavby…

Slovenská rada pre zelené budovy  v rámci svojho projektu Ambasádori udržateľnosti predstavuje stredoškolákom jednotlivé segmenty udržateľnej výstavby. Cieľom je prebudiť ich záujem o toto odvetvie stavebníctva ako o sektor, v ktorom v budúcnosti môžu hľadať profesionálne uplatnenie. Pilotného ročníka sa zúčastňuje 6 členských spoločností SKGBC – Engie, Knauf Insultation, Koor, Lightech, Solved a Velux a 4 bratislavské stredné školy – Stredná priemyselná škola elektronická zo Zochovej 9, Gymnázium Ladislava Novomeského, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická z Drieňovej 35 a Stredná odborná škola z Ivánskej cesty. 

Aby sme získali komplexný pohľad na otázku motivácie stredoškolákov pracovať v odvetví udržateľnej výstavby spojili sme sa s medzinárodnou strednou školou Leaf Academy. Študenti Leaf Academy počas rozhovor so svojimi rovesníkmi zo škôl zapojených v projekte Ambasádori udržateľnosti zisťujú ako môžeme stredoškolákov motivovať pre prácu v odvetví udržateľnej výstavby.

Výstupy z prieskumu Leaf Academy budeme mať k dispozícii v marci budúceho roka a už dnes sa tešíme, ako nám pomôžu pri ďalšom rozvoji projektu Ambasádori udržateľnosti.