Vykurovanie 2016

Vykurovanie 2016

 

 

 

 

Tradičná 24. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2016 sa uskutoční v termíne od 7. do 11. marca v hotely Sorea Ľubovňa v Starej Ľubovni. V tomto roku je zameraná na tému „Zelená úsporám energie v budovách“.


 

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

• Energetika budov
• Progresívna výroba tepla
• Obnoviteľné zdroje energie
• Automatizácia vo vykurovaní
• Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra, 7 pracovných stretnutí profesijných organizácií a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 130 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Popri uvedených odborných aktivitách sú pripravené i viaceré spoločenské podujatia a firemné koktailové prezentácie partnerov: ENERGO AQUA, HERZ, STEFE SK, Vaillant Group Slovakia, Viessmann, WILO CS, AREKO, DANFOSS, ENBRA, ESM Yzamer, IMI HYDRONIC, ISTA, Honeywell, NES, REHAU, TECHEM, TRANE, UPONOR, V.I.TRADE.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových druţstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu

S veľmi zaujímavou prednáškou o dotačnom programe Sanierung Cheque vystúpila Dr.Margarete Czerny, Predsedníčka Vedeckej rady Umwelt & Bauen. Vysvetlila princípy programu, ktorý v Rakúsku funguje už od roku 2009. Podrobne vysvetlila jeho štruktúru a čas venovala aj výsledkom, ktoré zaujali všetkých prítomných. Zaujímavý pohľad na český program Zelená úsporám predstavil Petr Štěpánek z  Inštitútu plánovania a rozvoja hl. m. Prahy. Keďže „diabol tkvie v detailoch“, zameral sa práve na priblíženie zaujímavých kritických bodov v českom dotačnom programe. Na Slovensku štátne dotačné programy na podporu obnovy rodinných domov stále nejestvujú. O to prínosnejšie bolo predstavenie programov Prvej stavebnej sporiteľne, ktorá v rámci portfólia svojich produktov poskytuje výhodné schémy aj pre záujemcov z tejto oblasti. Pohovoril o nich zástupca PSS, pán Radovan Slobodník.

S veľmi zaujímavou prednáškou o dotačnom programe Sanierung Cheque vystúpila Dr.Margarete Czerny, Predsedníčka Vedeckej rady Umwelt & Bauen. Vysvetlila princípy programu, ktorý v Rakúsku funguje už od roku 2009. Podrobne vysvetlila jeho štruktúru a čas venovala aj výsledkom, ktoré zaujali všetkých prítomných. Zaujímavý pohľad na český program Zelená úsporám predstavil Petr Štěpánek z  Inštitútu plánovania a rozvoja hl. m. Prahy. Keďže „diabol tkvie v detailoch“, zameral sa práve na priblíženie zaujímavých kritických bodov v českom dotačnom programe. Na Slovensku štátne dotačné programy na podporu obnovy rodinných domov stále nejestvujú. O to prínosnejšie bolo predstavenie programov Prvej stavebnej sporiteľne, ktorá v rámci portfólia svojich produktov poskytuje výhodné schémy aj pre záujemcov z tejto oblasti. Pohovoril o nich zástupca PSS, pán Radovan Slobodník.

 

Odborný garant: 
prof. Ing. Dušan Petráš,
Stavebná fakulta STU
Katedra TZB
Radlinského 11
813 68 Bratislava
dusan.petras@stuba.sksstp@zsvts.sk
Organizačný garant:
PhD. Viera Slabejová
SSTP, Koceľova 15
815 94 Bratislava
m.: +421 (903) 562 108
tel.: +421 5556 7748

 

Ďalšie informácie: www.sstp.sk