Príprava hĺbkovej obnovy verejných budov

Príprava hĺbkovej obnovy verejných budov

 

Slovenská rada pre zelené budovy pripravila pre predstaviteľov miest a obcí príručku „Príprava hĺbkovej obnovy verejných budov“. Jej cieľom je pomôcť tým, ktorí uvažujú o začatí obnovy verejných budov vo svojej správe. 


 
 Príručka poskytuje opis postupnosti jednotlivých krokov prípravy obnovy tak, aby bola obnova ekonomicky prijateľná, techicky realitzovateľná a aby celkový výsledok spĺňal nielen požiadavky na energetickú hospodárnosť budov a energeticku nenáročnú prevádzku, ale aj očakávania správcu budovy a poskytoval kvalitné vnútorné prostredie jej používateľom, ktoré je predpokladom ich produktivity pri práci alebo vzdelávaní.
 
 
Príručku v skrátenom aj komplentom znení nájdete tu:
Zhrnutie príručky „Príprava hĺbkovej obnovy verejných budov“
Úplné znenie príručky „Príprava hĺbkovej obnovy verejných budov“