Vplyv legislatívy na obalové konštrukcie budov a techniku prostredia

Vplyv legislatívy na obalové konštrukcie budov a techniku  prostredia
 
 
 
 

Green Business Breakfast

Slovenská rada pre zelené budovy usporiadala v zaujímavých priestoroch AVE Cafe na Stefanikovej ulici v Bratislave rovnako zaujímavé podujatie z radu Green Business Breakfast. Témou, ktorá pritiahla záujemcov bol „Vplyv legislatívy na obalové konštrukcie budov a techniku prostredia“.


 

V úvodnej prednáške výkonný riaditeľ SKGBC, Ladislav Piršel, predstavil zmeny, ktoré nastali v norme na tepelnú ochranu budov a vo vyhláške, ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov. Na zmeny Ladislav Piršel nielen upoznornil, ale priamo porovnal pôvodné a upravené znenie, čo návštevníci považovali za bonus. (Prednáška je k dispozícii členom SKGBC na vyžiadanie). 

Nasledujúca prednáška v podaní Petra Robla z Knauf Insulation sa venovala „Súčasnosti a budúcnosti zatepľovania“. Peter predstavil rastúce požiadavky na húbku obvodových stien a striech, ktoré sa od roku 2002 z 3-7 cm, resp. 9 cm „rozšíria“ na 18-26 cm, resp. 44 cm, ktoré budú požadované v roku 2021. Nevyhol sa ani téme zelených striech, ktoré okrem iného plnia aj funkciu tepelnej izolácie. 

Martin Mihál zo spoločnosti Xella predstavil „Obvodové steny a strechy Ytong“. Prítomných zaujali predovšetkým tepelnotechnícké vlastnosti stavebných konštrukcií, konkrétne produktov Ytong Lambda YQ. Martin poukzal aj na prednosti riešení pre strechy a na riziká, ktoré predstavujú tepelné mosty.

Spoločnosť Elektrodesign ventilátory a skúsenosti s vetraním a rekuperáciou predstavil Petr Gardelka v prednáške „Vetranie v bytových domoch“. Náplňou jeho prednášky bola kvalita vnútorného prostredia, rôzne vetracie systémy a rekuperácia v bytových domoch.   

Následne mali prítomní možnosť podebatovať s prednášajúcimi pri výbornom raňajkovom občerstvení.

 
Partneri podujatia: