Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe 2018

Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe 2018

Slovenská rada pre zelené budovy a vydavateľstvo Eurostav vás pozývajú na 8. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorá sa uskutoční 17. mája 2018 v Bratislave. Na konferencii budete mať príležitosť vypočuť si prednášky  zahraničných odborníkov na udržateľný urbanizmus, smart city i zdravé vnútorné prostredie. Zlatým klincom bude prednáška jedného z najvýznamnejších architektov z oblasti udržateľnej a ekologickej architektúry Kena Yeanga.

 

 

MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA

8. ROČNÍK EUROSTAV CONFERENCE A 5. ROČNÍK KONFERENCIE SKGBC

 

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE

 

                                   Organizátori:                                             Spoluorganizátori:

 

 

Hlavná téma: Hľadanie nových ciest

17. máj 2018

 Kongresová sála SLSP, Tomášikova 48, Bratislava

 

Konferencia sa koná  pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

PROGRAM

SPÍKRI

PRIHLÁŠKA

PARTNERI

VISIO 2020