Green Business Club

 

Pravidelné tematicky zamerané diskusné a networkingové stretnutia pre členov a sympatizantov udržateľnej výstavby a zelených budov.

 

Hlavným cieľom Green Business Club-u je organizovať zaujímavé a produktívne podujatia s relevantnými témami, ktoré prinesú pravidelné stretávanie odborníkov a zástupcov biznisu a odovzdávanie „know-how“ na trhu stavebníctva, udržateľnej výstavby a zelených stavebných technológií. V panelových diskusiách vystupujú odborníci z radov SKGBC, zo Slovenska, zo zahraničia, predstavitelia akademickej obce, či verejnej správy.

 

O termíne a téme najbližšieho Green Business Clubu sa dozviete viac v :    Kalendári akcií.

 

V prípade záujmu o partnerstvo, sponzoring alebo inú formu podpory Green Business Clubu si prečítajte :    Partner Green Business Club-u

 

 

Archív:


GBC – Zahájenie Svetového týždňa zelených budov 2015

          Tretí septembrový týždeň patril Svetovému týždňu zelených budov, do ktorého sa po piaty raz zapojila aj SKGBC. Podujatia sa niesli v duchu tohtoročného hesla: „Hnacia sila pozitívnych zmien“. Slovenský týždeň zelených budov zahájili príhovory štátneho tajomníka Ministerstva financií Ivana Lesaya a rektora STU Bratislava Roberta Redhammera. Podujatia určeného členom SKGBC, architektom, projektantom a developerom sa ...
Viac

GBC – 4. Anniversary Green Business Club

          SKGBC oslávila 11. februára 2015 v hoteli Lindner v Bratislave, štyri roky svojho pôsobenia na Slovensku. Na svojom špeciálnom narodeninovom Green Business Clube privítala takmer stovku hostí. Výkonný riaditeľ SKGBC, Ladislav PIRŠEL, privítal vzácnych hostí a pripomenul hlavné medzníky krátkeho, ale veľmi intenzívneho pôsobenia SKGBC na slovenskom trhu. Zdôraznil dôležitosť globálneho pôsobenia SKGBC a čerpania ...
Viac
/ / Akcie, Green Business Club, GBC, MGBC

GBC – 3. Anniversary Club

          Priatelia a podporovatelia myšlienky udržateľnej výstavby sa stretli 5. februára 2014 v Mc Roy Lounge Flow, aby oslávili 3. výročie pôsobenia Slovenskej rady pre zelené budovy na Slovensku. V úvode privítali prítomných hostí predseda predstavenstva SKGBC Pavol Kukura a výkonný riaditeľ Ladislav Piršel. Pozdravili ich aj zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, štátny tajomník ...
Viac
/ / Akcie, Green Business Club, GBC, MGBC

GBC – Prínos krajín EU k udržateľnej výstavbe

          O prínose krajín Európskej únie k udržateľnej výstavbe diskutovali zástupcovia Fínska, Veľkej Británie a Slovenska na poslednom tohtoročnom Green Building Club-e.  V úvode diskutujúcich, Hennu Knuuttilu z Fínskej ambasády, Martina Kaya z Britskej ambasády a Jána Magyara z Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako aj prítomných hostí privítal Tomáš Guniš, výkonný riaditeľ SKGBC. Následne odovzdal ...
Viac
/ / Akcie, Green Business Club, GBC, MGBC

GBC – Udržateľné zariadenie interiéru

            Slovenská rada pre zelené budovy usporiadala 19. júna 2013 svoj tradičný Green Building Club. Téma udržateľného zariadenia interiéru zaujala okrem tradičných hostí aj početnú skupinu nečlenov, najmä z radov architektov a výrobcov nábytku. Ekológiu a udržateľný prístup v nábytkárskom odbore prezentovali zástupcovia troch spoločnosti: pani Janka Ružická z Greenoffice, pán Vojtech Varga z Bene ...
Viac
/ / Akcie, Green Business Club, GBC, MGBC