Realizátor

 

Skanska je stavebná a developerská spoločnosť s pôsobnosťou na Slovensku i v Českej republike. Je súčasťou svetového koncernu Skanska so sídlom vo Švédsku a patrí medzi jednu z najvýznamnejších svetových stavebných spoločností.  

> viac


Základným predmetom činnosti spoločnosti sú všetky oblasti stavebníctva, vývoj a predaj vlastných bytových a komerčných projektov, správa majetku a súvisiace služby.

Na Slovensku pôsobí Skanska SK a.s. prostredníctvom svojich ôsmich závodov pokrývajúcich všetky segmenty stavebníctva.

Udržateľný rozvoj je jednou zo základných priorít Skanska. Cieľom spoločnosti je aktívne hľadať možnosti vedúce k znižovaniu negatívneho dopadu svojich projektov a služieb na životné prostredie v priebehu celého ich životného cyklu. Touto cestou chce Skanska získať a udržať povesť firmy, ktorá je schopná v súlade s environmentálnymi princípmi nielen budovať projekty, ale tiež sa správať ako stavebná a developerská firma zodpovedná voči životnému prostrediu. Skanska sa v rámci svojej environmentálnej politiky zaväzuje, že bude vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia v jednotlivých lokalitách a na globálnej úrovni aktívne zaisťovať environmentálne riadenie.

Portfólio zelených projektov:
– Nordica Ostrava
– City Green Court, Praha

 

Kontakt:

Vedúci strediska Bratislava a obchodný riaditeľ závodu Pozemné staviteľstvo pre celú oblasť SR: Ing. Tomáš Gramblička

Skanska SK, a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava

Telefón: +421 248 295 111
Web: www.skanska.sk

 

^ späť

TAW, s.r.o. je spoločnosť zameraná na stavebnú činnosť v odvetviach pozemných a inžinierskych stavieb. Ambícia spoločnosti je orientácia na udržateľnú výstavbu a využitie obnoviteľných zdrojov energie. 

> viac


Hlavné činnosti v oblasti pozemných stavieb:

Zakladanie stavieb, zemné práce, oceľové konštrukcie, železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, strešné konštrukcie, omietky, zateplenie, podlahy a potery.
Spoločnosť tiež pokytuje výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru, montáž vykurovania, montáž plynoinštalácií, montáž elektroinštalácií a montáž zdravotechniky.

Hlavné činnosti v oblasti inžinierskych stavieb:

Výstavba verejných a areaálnych vodovodov, realizácia domových vodovodných prípojok, výstavba a montáž vodomerných šachiet, výstavba verejných a areálových kanalizácií, realizácia domových kanalizačných prípojok, opravy a rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií.
Výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebný dozor v oblasti inžinierskych stavieb.

 

Kontakt:   

Riaditeľ spoločnosti: Pavol Kukura

TAW, s.r.o.
Hlohovecká 13
951 41  Lužianky 

tel: +421 903 706 105
E-mail: info@taw.sk
Web:  www.taw.sk

 

^ späť

VCES a.s. zaisťuje generálne dodávky stavieb od prípravy zákazky cez spracovanie projektovej dokumentácie až po vlastnú realizáciu stavby. Kľúčovým stavebným prúdom spoločnosti sú pozemné stavby (občianske, bytové, sociálne a nemocničné stavby, priemyselné stavby, rekonštrukcie), vodohospodárske a vodné stavby, ekologické, inžinierske a dopravné stavby.

V polovici roku 2006 sa VCES stala dcérskou spoločnosťou druhej najväčšej stavebnej spoločnosti na svete – stavebnej skupiny Bouygues.

> viac


Spoločnosť disponuje značnou stavebnou kapacitou umocnenou rozvinutou vnútornou deľbou práce. VCES taktiež realizuje významné verejné zákazky i rozsiahle stavebné diela pre investorov zo súkromného sektoru.

Zelený rozvoj ako opodstatnenie:

Leader v oblasti trvale udržateľného rozvoja v stavebníctve :

  • Stavby spoločnosti sú certifikované podľa vnútrofiremných štandardov ECOSITE (istota pre zákazníka, že pri realizácii výstavby boli environmentálne dopady stavby vylúčené, alebo minimalizované)
  • Ponúkajú ekologicky výnosné alternatívy a inovácie
  • Ponúkajú medzinárodné ekologické certifikáty a sprevádzanie klientov na tejto ceste
  • Aplikujú firemnú chartu ekologických stavieb a kritériá koncepcie „Green Site Office!“, aby sa minimalizoval vplyv na stavby
  • Limitujú odpady, spotrebu energie a vody, obnova a recyklovanie materiálov, ochrana biodiverzity atď.
  • Certifikácia podľa systému BREEAM a LEED (V rámci tejto certifikácie sú posudzované všetky fázy života projektu).

 

Portfólio zelených budov:
– Palác Křížík, Praha

 

Kontakt:

Business Development Manager: Ing. Romain Coiquaud 

VCES a.s., A BOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY
Lombardiniho 22/A
831 03 BRATISLAVA

Mobil: +421 918 404 506
E-mail: romain.coiquaud@vces.sk
Web: www.vces.sk
Web: www.bouygues-construction.com

 

^ späť