Výročné správy

Tu si môžete stiahnuť naše výročné správy vo formáte PDF:

 

Správa o činnosti za obdobie 05/2014 – 04/2015  

Správa o činnosti za obdobie 05/2013 – 05/2014  

Správa o činnosti za obdobie 05/2012 – 05/2013  

Správa o činnosti za obdobie 05/2011 – 05/2012