Newsletters

Newsletters
 
 
 
 
 

 

Členov a priaznivcov sme informovali o týchto udalostiach :

 

 

  Šťastné a veselé Vianoce 2016 22.12.2016 
  Pozvánka na diskusné stretnutie na tému „Verejné obstarávanie obnovy budov“  8.11.2016 8.11.2016
  Pozvánka na diskusné stretnutie na tému „Financovanie obnovy budov“ 20.10.2016 
  Pozvánka na diskusné stretnutie na tému „Širšie dôvody pre obnovu budov – makroekonomické prínosy a vplyv klimatických zmien na bývanie a užívanie budov“ 10.10.2016
  o Newsletter – SKGBC  2016/10 8.10.2016 
  Pozvánka na diskusné stretnutie na tému „Širšie dôvody pre obnovu budov a dopady obnovy na klímu, energetiku a makroekonomiku štátu“ 29.9.2016 
  Pozvánka – „Ako zdrave pracovne prostredie vplyva na zamestancov“_(KE) 28.9.2016 
  Pozvánka – „Dajú sa navrhovať architektonicky zaujímavé a finančne efektívne kancelárske budovy v energetických triedach A1 a A0“ 28.9.2016 
  Pozvánka – Exkurzia : Twin City 28.9.2016 
  Pozvánka – „Ako zdravé pracovné prostredie vplýva na zamestancov“_(BA) 27.9.2016 
  Pozvánka – Zahájenie Svetového týždňa Zelených budov  26.9.2016  
  Pozvánka – Svetový týždeň Zelených budov 2016 26.9.2016 
  Pozvánka – Exkurzia budovy Slovenskej sporiteľne 28.6.2016 
  Pozvánka – Seminár „Viete projektovať kvalitne a lacno v ultranízkoenergetickom štandarde“ 9.6.2016 
  Pozvánka – Členská schôdza  26.5.2016 26.5.2016  
  Pozvánka – Svetlo a jeho vplyv na ľudský organizmus v pracovnom prostredí_GBB   5.5.2016 5.5.2016 
  Tlačová správa – Výzva k vytvoreniu ambicióznych plánov na znižovanie emisií z budov v súlade s Parížskou dohodou 28.4.2016 
  Pozvánka – Konferencia „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“   21.4.2016_(rem) 21.4.2016  
  Pozvánka – Konferencia „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“   21.4.2016 21.4.2016 
  Expert Workshop „EU Framework’ for Sustainable Building Assessment“ 20.4.2016 
  Pozvánka na diskusné stretnutie na tému „Motivácia k hĺbkovej obnove budov“ 14.4.2016 
  Pozvánka – Green Business Breakfast   5.4.2016 5.4.2016 
  Pozvánka – Green Business Breakfast 5.4.2016 
  „Ultranízkoenergetické domy“ – Seminár na CONECU   7.4.2016 7.4.2016
  Virtuálne EXPO   22.marec 2016 22.3.2016
  Virtuálne EXPO   22.oktober 2016 22.3.2016
  o Newsletter – SKGBC 2016/03 8.3.2016 
  Pozvánka na GB Club   28.1.2016 28.1.2016 
  Pozvánka na GB Club   28.1.2016  (ENG) 28.1.2016 

 

(viac…)

 

  SKGBC – PF 2014 7.12.2013 
  Pozvánka – exkurzia „Centrál“ 4.12.2013
  GB Club  13.11.2013 13. 11. 2013
  Kurzy  LEED a BREEAM 7. 10.2013 
  o Newsletter – SKGBC 2013/09 7. 9.2013

 

(viac…)