Náš tím

Hana Ovesná
Výkonná riaditeľka SKGBC: Rozvoj SKGBC, členstvo, technické a ine odborné záležitosti

e-mail: director@skgbc.org
mob.: +421 (0)917 881 056

 


 

Veronika Macsai 
Event Manager: Organizačná stránka podujatí SKGBC, marketing a PR

e-mail:   events@skgbc.org
mob.: +421 (0)915 774 241