Výročné správy

Tu si môžete stiahnuť naše výročné správy vo formáte PDF:
 
Správa o činnosti za obdobie 04/2018 – 03/2019 
 
Správa o činnosti za obdobie 04/2017 – 03/2018  

Správa o činnosti za obdobie 05/2016 – 04/2017  

Správa o činnosti za obdobie 05/2015 – 04/2016 

Správa o činnosti za obdobie 05/2014 – 04/2015  

Správa o činnosti za obdobie 05/2013 – 05/2014  

Správa o činnosti za obdobie 05/2012 – 05/2013  

Správa o činnosti za obdobie 05/2011 – 05/2012