Green Business Breakfast

 

Odborné tematicky zamerané prednáškové a diskusné stretnutia pre členov a sympatizantov udržateľnej výstavby a zelených budov.

Hlavným cieľom Green Business Breakfast je organizovať zaujímavé a produktívne podujatia s relevantnými témami, ktoré prinesú pravidelné stretávanie odborníkov a zástupcov biznisu a odovzdávanie „know-how“ na trhu stavebníctva, udržateľnej výstavby a zelených stavebných technológií.
V panelových diskusiách vystupujú odborníci z radov SKGBC, zo Slovenska, zo zahraničia, predstavitelia akademickej obce, či verejnej správy.

 

O termíne a téme najbližšieho Green Business Breakfast-u sa dozviete viac v :   Kalendári akcií.

 

V prípade záujmu o partnerstvo, sponzoring alebo inú formu podpory Green Business Breakfastu si prečítajte:   Partner Green Business Breakfast-u

 

 

Archív:


 

GBB – Digitálne riešenia nás posúvajú k udržateľnosti

Green Business Breakfast, ktorý sa uskutočnil 5. júna 2018 v Impact HUBe bol venovaný téme Efektívnej cesty k udržateľnosti prostredníctvom digitálnych riešení.  Viac ako 40 účastníkov si vypočulo prezentácie Radoslava Mizeru zo spoločnosti SOLVED, Pavla Praženicu zo Siemensu a Kataríny Šutovej z YIT Slovakia. Úvod podujatia už tradičnej patril zástupcovi Slovenskej rady pre zelené budovy, Ladislavovi Piršelovi, ktorý pripomenul dôležitosť digitálnych riešení ako nositeľa ...
Viac

GBB – GBB patril obnoviteľným zdrojom

Slovenská rada pre zelené budovy v spolupráci s členskými spoločnosťami Climaport, Daikin a Viessmann pripravila ďalší Green Business Breakfast. Tentoraz sme sa venovali obnoviteľným zdrojom so zameraním na tepelné čerpadlá.  Podujatie sa konalo 13. marca v príjemnej kaviarni Foxford a prednášky si vypočulo 32 účastníkov z radov členských spoločností a záujemcov o udržateľnú výstavbu. V úvode raňajok výkonný riaditeľ SKGBC, Ladislav Piršel, pripomenul zákonnú povinnosť (zákon č. 555/2005 Z.z.), ...
Viac

GBB – Ako byť smart v …?

Tohtoročný mikulášsky deň patril raňajkám Slovenskej rady pre zelené budovy a Holandskej ambasády, na ktorej sme sa venovali téme Ako byť SMART v....? A čo sa vlastne za slovíčkom SMART skrýva? Každé jedno písmenko má svoj pojem: S – specific, M – measurable, A – achievable, R – realistic, T – timely. V preklade to znamená že má ísť o špecifické, konkrétne riešenie, ktorého ...
Viac

GBB – Zamerať sa treba na zníženie tvorby odpadov

Green Business Breakfast, ktorý bol tretím podujatím Týždňa zelených budov sa konal 27. septembra 2017 v hoteli Matyšák v Bratislave. Téma Waste management – nakladanie s odpadmi v administratíve, hoteloch a reštauráciách zaujala 30 odborníkov z radov členských spoločností i ďalších firiem a organizácií, ktoré sa touto tematikou zaoberajú. Úvod raňajok patril zástupcovi SKGBC, Ladislavovi Piršelovi, ktorý poukázal na dôležitosť nakladania s odpadmi v certifikačných systémoch hodnotiacich udržateľnosť budov. Pripomenul ...
Viac

GBB – Smart riešenia v komplexe Zuckermandel

Druhým podujatím Týždňa zelených budov bol Green Building Breakfast, ktorý sme zorganizovali v spolupráci s členskými spoločnosťami Siemens a J&T REAL ESTATE v nových priestoroch ČSOB v komplexe Zuckermandel. Témou raňajok boli Smart riešenia pre komfortné vnútorné prostredie v budovách. Takmer 60 hostí privítal výkonný riaditeľ SKGBC, Ladislav Piršel, ktorý tiež hovoril o štúdii Svetovej rady pre zelené budovy o vplyve kvalitného vnútorného prostredia na zdravie a produktivitu zamestnancov ...
Viac
Loading...