Green Business Club

 

Pravidelné tematicky zamerané diskusné a networkingové stretnutia pre členov a sympatizantov udržateľnej výstavby a zelených budov.

 

Hlavným cieľom Green Business Club-u je organizovať zaujímavé a produktívne podujatia s relevantnými témami, ktoré prinesú pravidelné stretávanie odborníkov a zástupcov biznisu a odovzdávanie „know-how“ na trhu stavebníctva, udržateľnej výstavby a zelených stavebných technológií. V panelových diskusiách vystupujú odborníci z radov SKGBC, zo Slovenska, zo zahraničia, predstavitelia akademickej obce, či verejnej správy.

 

O termíne a téme najbližšieho Green Business Clubu sa dozviete viac v :    Kalendári akcií.

 

V prípade záujmu o partnerstvo, sponzoring alebo inú formu podpory Green Business Clubu si prečítajte :    

Ponuka partnerstva na Green Business Clube

Ponuka partnerstva na Green Business Clube pre členov SKGBC

 

Archív:


GBC – 7. Anniversary Green Building Club

Slovenská rada pre zelené budovy oslávila posledný januárový večer v kruhu svojich členov, podporovateľov a záujemcov o udržateľnú výstavbu svoje siedme narodeniny na tradičnom Green Business Clube. Takmer stovka prítomných hostí sa zišla v útulnom prostredí botela Pressburg.   Úvodné slovo patrilo Ladislavovi Piršelovi, výkonnému riaditeľovi SKGBC, ktorý privítal prítomných hostí a poďakoval členom a podporovateľom rady za ich priazeň. Svetlana Gavorová, generálna ...
Viac
/ / Akcie, Green Business Club

GBC – 6. Anniversary Green Building Club

            V závere januára oslávila Slovenská rada pre zelené budovy šieste výročie svojho pôsobenia na našom trhu. Na svojom tradičnom Green Business Clube privítala takmer stovku hostí z radov štátnych a partnerských organizácií, členských spoločností, veľvyslanectiev  a ďalších sympatizantov. V úvode výkonný riaditeľ SKGBC, Ladislav Piršel, predstavil aktivity rady za posledné obdobie a priblížil jej smerovanie ...
Viac
/ / Akcie, Green Business Club

GBC – 4. Anniversary Green Business Club

          SKGBC oslávila 11. februára 2015 v hoteli Lindner v Bratislave, štyri roky svojho pôsobenia na Slovensku. Na svojom špeciálnom narodeninovom Green Business Clube privítala takmer stovku hostí. Výkonný riaditeľ SKGBC, Ladislav PIRŠEL, privítal vzácnych hostí a pripomenul hlavné medzníky krátkeho, ale veľmi intenzívneho pôsobenia SKGBC na slovenskom trhu. Zdôraznil dôležitosť globálneho pôsobenia SKGBC a čerpania ...
Viac
/ / Akcie, Green Business Club, GBC, MGBC

GBC – BIM, nevyhnutnosť alebo módny trend?

Slovenská rada pre zelené budovy pripravila 27. mája 2014 v spolupráci s BIM asociáciou Slovensko a spoločnosťami CAD EXPERT a ACREA Green Business Club na tému BIM: Nevyhnutnosť alebo módny trend.  Aktuálnu tému používania Building Information Modeling ako nástroja na komunikáciu pri príprave, procese, výstavbe a správe budov prítomným predstavili zástupcovia BIM asociácie.  
Peter Balco zo spoločnosti CAD Expert vysvetlil, čo ...
Viac
/ / Akcie, Green Business Club, GBC, MGBC

GBC – 3. Anniversary Club

          Priatelia a podporovatelia myšlienky udržateľnej výstavby sa stretli 5. februára 2014 v Mc Roy Lounge Flow, aby oslávili 3. výročie pôsobenia Slovenskej rady pre zelené budovy na Slovensku. V úvode privítali prítomných hostí predseda predstavenstva SKGBC Pavol Kukura a výkonný riaditeľ Ladislav Piršel. Pozdravili ich aj zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, štátny tajomník ...
Viac
/ / Akcie, Green Business Club, GBC, MGBC
Loading...