GBC – 3. Anniversary Club

GBC – 3. Anniversary Club

 

 

 

 

 

Priatelia a podporovatelia myšlienky udržateľnej výstavby sa stretli 5. februára 2014 v Mc Roy Lounge Flow, aby oslávili 3. výročie pôsobenia Slovenskej rady pre zelené budovy na Slovensku.


V úvode privítali prítomných hostí predseda predstavenstva SKGBC Pavol Kukura a výkonný riaditeľ Ladislav Piršel. Pozdravili ich aj zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, štátny tajomník pán František Palko a zástupcovia Kancelárie kanadského veľvyslanectva, chargé d´affaires pani Kathy Bunka a obchodný radca pán Milan Haruštiak.