Partner Green Business Club-u

 

Generálny partner Green Business Club-u priebehu celého roka:

 • 1500 € (pre členov SKGBC)
 • 2500 € (pre nečlenov)

 

Partnerský balíček obsahuje: 

 • Farebné logo na špeciálnom banneri SKGBC Green Business Club-u
 • Možnosť vystaviť vlastný banner na prominentnom mieste a propagačné materiály počas konania klubových stretnutí
 • V prípade záujmu účasť v paneli (nie moderovanie)
 • Logo na všetkých propagačných materiáloch spojených s SKGBC GBClub-om
  • Zvýraznenie sponzorstva na web stránke SKGBC v sekcii GBClub
  • Viditeľnosť na facebookovej stránke SKGBC
  • Logo na e-mailových pozvánkach
 • Opakovaná zmienka o partnerstve počas akcie
 • Sponzor bude tiež uvádzaný v Spravodaji/Newsletteri SKGBC (aj na webe SKGBC (dvojmesačník) v sekcii “Green Building Club”.
 • 2 free vstupy na každé podujatie v sponzorovanej sérií
 • Promo prostredníctvom mediálnych partnerov SKGBC v prípade pokrývania témy klubu (napr. v časopisoch ASB, Eurostav, Development News, The Slovak Spectator a tiež na portáloch ABC bývanie, Stavebné noviny, Zelená architektúra)
 • Audio výstup z diskusie, Fotogaléria (na použitie pre vlastné PR)
 • Registračný hárok s kontaktmi v prípade záujmu

 

 

Hlavný partner Green Business Club-u

 •  250 € (pre členov SKGBC)
 •  400 € (pre nečlenov)

 

Partnerský balíček obsahuje:

 • Logo na propagačných materiáloch spojených s konkrétnym SKGBC GBClub-om
  • Logo, link a slogan na e-mailových pozvánkach
  • a zvýraznenie sponzorstva podujatia na web stránke SKGBC, v článkoch súvisiacich s podujatím
 • Banner a propagačné materiály pre účastníkov na prominentnom mieste na každej sponzorovanej akcii
 • V prípade záujmu účasť v paneli (nie moderovanie)
 • Opakovaná zmienka o partnerstve počas akcie
 • Sponzor bude uvedený v aktuálnom Spravodaji/Newsletteri SKGBC
 • 2 free vstupy na každé sponzorované podujatie
 • Promo prostredníctvom mediálnych partnerov SKGBC v prípade pokrývania témy klubu (ASB, Eurostav, Development News, The Slovak Spectator a tiež na portáloch ABC bývanie, Stavebné noviny, Zelená architektúra)
 • Audio výstup z diskusie, Fotogaléria (na použitie pre vlastné PR)
 • Registračný hárok s kontaktmi v prípade záujmu

 

 

Partner Green Business Club-u

 • 150 € (pre členov SKGBC)
 • 250 € (pre nečlenov)

 

Partnerský balíček obsahuje:

 • Výstup na propagačných materiáloch spojených s konkrétnym SKGBC GBClub-om
  • Názov spoločnosti a link a na e-mailových pozvánkach
  • a zvýraznenie sponzorstva podujatia na web stránke SKGBC, v článkoch súvisiacich s podujatím
 • Banner a propagačné materiály pre účastníkov na sponzorovanej akcii (na inom mieste ako hlavní partneri)
 • Opakovaná zmienka o partnerstve počas akcie
 • Sponzor bude uvedený v aktuálnom Spravodaji/Newsletteri SKGBC
 • Audio výstup z diskusie, Fotogaléria (na použitie pre vlastné PR)
 • 2 free vstupy na každé sponzorované podujatie