Ako motivovať stredoškolákov pre prácu v odvetví udržateľnej výstavby…

Ako motivovať stredoškolákov pre prácu v odvetví udržateľnej výstavby…

Slovenská rada pre zelené budovy  v rámci svojho projektu Ambasádori udržateľnosti predstavuje stredoškolákom jednotlivé segmenty udržateľnej výstavby. Cieľom je prebudiť ich záujem o toto odvetvie stavebníctva ako o sektor, v ktorom v budúcnosti môžu hľadať profesionálne uplatnenie. Pilotného ročníka sa zúčastňuje 6 členských spoločností SKGBC – Engie, Knauf Insultation, Koor, Lightech, Solved a Velux a 4 bratislavské stredné školy – Stredná priemyselná škola elektronická zo Zochovej 9, Gymnázium Ladislava Novomeského, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická z Drieňovej 35 a Stredná odborná škola z Ivánskej cesty. 

 

Aby sme získali komplexný pohľad na otázku motivácie stredoškolákov pracovať v odvetví udržateľnej výstavby spojili sme sa s medzinárodnou strednou školou Leaf Academy. Študenti Leaf Academy počas rozhovorov so svojimi rovesníkmi zo škôl zapojených v projekte Ambasádori udržateľnosti zisťovali ako môžeme stredoškolákov motivovať pre prácu v odvetví udržateľnej výstavby.

 

Tu sú hlavné výstupy z prieskumu Leaf Academy:

 

Zhrnutie prieskumu

Hlavnou úlohou bolo zistiť ako vyvolať záujem o zelené stavbárstvo u študentov vo veku od 15 do 17 rokov. Študenti boli primárne z technických stredných škôl. Študenti Leaf Academy zisťovali, čo považujú ich rovesníci za atraktívne pri výbere budúcej práce a aké sú ich znalosti a názory ohľadom zelených budov.

 

Hlavné zistenia

Väčšina respondentov už mala celkom konkrétnu predstavu o svojej kariérnej ceste. Napriek tomu, že si všetci uvedomovali dôležitosť ochrany životného prostredia, nepovažovali ju za dôležitejšiu ako ekonomickú stabilitu a finančné ohodnotenie, čo boli ich dva hlavné motivátory pri výbere potenciálneho zamestnania. Výrazná väčšina študentov už počula o zelenej výstavbe – či už doma, v škole alebo na vzdelávacích podujatiach. Súčasný vzdelávací projekt považovali za konceptuálne zaujímavý. Zároveň však navrhli viacero odporúčaní, aby zvýšili jeho atraktivitu u študentov.

 

Poznámky ku možným zlepšeniam súčasného projektu

  • Prednášajúci sú efektívnejší ak sú mladí a študenti im dokážu rozumieť a empatizovať s nimi.
  • Prednášajúci by mal byť zaujímavý na počúvanie. Väčšina študentov nemá aktívny záujem o túto tematiku a pokiaľ u nich nevyvolá záujem svojou prezentáciou, projekt je neefektívny.
  • Lekcie sú efektívnejšie, ak sú menej zamerané na technické dáta a viac na systémové riešenia, praktickú aplikáciu a osobné príbehy.

 

Ďalšie návrhy študentov Leaf Academy

Ponúkajte vzdelávacie programy, zamerané na vysvetlovanie vplyvu vašej činnosti, jej praktickej reality a zamestnaneckých podmienok. Dôležité je vytváranie komunikačných prostriedkov, cez ktoré vás môžu študenti v budúcnosti osloviť a poukazovanie na spokojnosť vašich zamestnancov.

Ďalšou, viac špecifickou možnosťou, sú stáže pre výnimočne nadaných študentov. Všetky tieto aktivity by boli účinnejšie, ak by ste sa zamerali na mladších študentov na prelome základnej a strednej školy.

Je dôležité poukazovať na pracovné podmienky a benefity, ktoré vaše spoločnosti poskytujú. Pomimo vyššie spomenutých vzdelávacích činností sa v iných oblastiach prejavilo ako užitočné podporovať vaše vybrané školy. Či už finančnou podporou vzdelávania konkrétnych študentov alebo organizovaním propagačných podujatí na škole, prejavovanie vašej ochoty investovať do vašich pracovníkov už počas ich vzdelávania býva pozitívne vnímané.

 

Študenti Leaf Academy navrhli aj niekoľko ďalších konkrétnych jednorazových alebo krátkodobých opatrení, ktoré by mohli výrazne zvýšiť záujem študentov o firmy:

  • Prvým z nich je konferencia zorganizovaná na celoštátnej úrovni, kde by ste prezentovali vaše technológie, ale aj príbehy za vašimi podnikmi. Pokiaľ by sa vám podarilo odkomunikovať so školami návštevu ich študentov, takýto event by mohol apelovať na ich záujem.
  • Ďalšou možnosťou je mediálna kampaň využívajúca či už sociálne médiá alebo podporu známych osobností. Okrem vyvolania záujmu u vami vytipovaných študentov by takýto krok dokázal upútať aj študentov z iných odborov a vzdelávacích prostredí, čo by vám mohlo priniesť neočakávané benefity a rozšírenie zamestnaneckej expertízy.
  • Posledným z návrhov by boli voľnejšie podujatia slúžiace na stretnutia študentov s pracovníkmi a zamestnávateľmi, ktoré by boli usporiadané v zelenej budove (postavenej firmami Rady), aby ste boli schopní konkrétne prezentovať vaše ciele a zameranie.