SKGBC v roku 2017

SKGBC v roku 2017

 

Stručný prehľad činností Slovenskej rady pre zelené budovy za rok 2017:

 

♣ Podujatia organizované SKGBC (Súbor PDF)

 

♣ Prednášky, partnerstvá, účasti na konferenciách, vzdelávanie, účasť na odberných konferenciách (Súbor PDF)

 

♣ Mediálne výstupy SKGBC (Súbor PDF)