Archive For The “Green Business Breakfast” Category

Ambasádori udržateľnosti: Malá konferencia a kick-off súťaže

By |

Ambasádori udržateľnosti: Malá konferencia a kick-off súťaže

Stredné školy zapojené do vzdelávacieho projektu Slovenskej rady pre zelené budovy “Ambasádori udržateľnosti” sa v piatok 15.3.2019 zúčastnili podujatia “Malá konferencia udržateľnosti”, ktoré sa konalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. V nadväznosti na toto odborné podujatie s inšpiratívnymi prednáškami o aktuálnych výzvach adaptácie budov na klimatické zmeny v globálnom i slovenskom kontexte sa…

Read more »

Ako na zdravé vnútorné prostredie…

By |

Ako na zdravé vnútorné prostredie…

Téme zdravého vnútorného prostredia bol venovaný Green Business Breakfast, ktorý usporiadala Slovenská rada pre zelené budovy 13. novembra 2018 v kníhkupectve Martinus. Viac ako 50 hostí si vypočulo zaujímavé prezentácie, ktoré sa týkali certifkikácie WELL, interiérových materiálov, akustiky svetla, ale i prostredia, v ktorom sa naše deti učia.

 

Read more »

Ako byť smart v….?

By |

Ako byť smart v….?

Tohtoročný mikulášsky deň patril raňajkám Slovenskej rady pre zelené budovy a Holandskej ambasády, na ktorej sme sa venovali téme Ako byť SMART v….? A čo sa vlastne za slovíčkom SMART skrýva? Každé jedno písmenko má svoj pojem: S – specific, M – measurable, A – achievable, R – realistic, T – timely. V preklade to znamená že má…

Read more »

Zamerať sa treba na znižovanie tvorby odpadov

By |

Zamerať sa treba na znižovanie tvorby odpadov

Green Business Breakfast, ktorý bol tretím podujatím Týždňa zelených budov sa konal 27. septembra 2017 v hoteli Matyšák v Bratislave. Téma Waste management – nakladanie s odpadmi v administratíve, hoteloch a reštauráciách zaujala 30 odborníkov z radov členských spoločností i ďalších firiem a organizácií, ktoré sa touto tematikou zaoberajú. Úvod raňajok patril zástupcovi SKGBC, Ladislavovi Piršelovi, ktorý poukázal na dôležitosť nakladania s odpadmi v certifikačných…

Read more »