Archive For The “Aktivity” Category

SMARTER

By |

SMARTER

Projekt SMARTER Finance for Families Projekt SMARTER Finance for Families má za cieľ podporovať vznik takých mechanizmov financovania, ktoré budú ideálne kombinovať štátnu podporu a zvýhodnené bankové produkty ako pre novostavby, tak pre renovácie budov. S využitím environmentálnych certifikácii (napríklad LEED, BREEAM) tak môžete mať budovu šetrnú voči užívateľom, investorovi i životnému prostrediu. Investície aj prevádzkové…

Read more »

Výročná správa: Aktivity SKGBC 4/2018 – 3/2019

By |

Výročná správa: Aktivity SKGBC 4/2018 – 3/2019

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) zverejnila Výročnú správu za obdobie od apríla 2018 do marca 2019, kde sa dočítate o aktivitách a projektoch na ktorých sme participovali. Cieľom SKGBC je, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi stali na Slovensku štandardom….

Read more »

SÚŤAŽ: Ambasádori udržateľnosti 2018/2019

By |

SÚŤAŽ: Ambasádori udržateľnosti 2018/2019

Začalo sa prihlasovanie do záverečnej súťaže Ambasádori udržateľnosti 2018/2019.   Projekt pripravila Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) a je zameraný na odbornú prípravu stredoškolákov. Pilotného ročníka sa zúčastňujú členské spoločnosti SKGBC – Engie, Knauf Insulation, Koor, Lightech, Solved a Velux – spolu s bratislavskými strednými školami – Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou na Zochovej ulici,…

Read more »

Výročná členská schôdza i bowlingový turnaj

By |

Výročná členská schôdza i bowlingový turnaj

Členovia Slovenskej rady pre zelené budovy sa 26. apríla 2018 zišli na výročnej členskej schôdzi. Oficiálna časť bola venovaná predstaveniu výročnej správy  a súhrnu aktivít za uplynulé obdobie. Riaditeľ Rady, Ladislav Piršel, predstavil priority na ďalšie obdobie. V následnej diskusii predstavili prítomní členovia novinky zo svojich firiem a venovali sa aj hľadaniu riešení v nových aktivitách rady. Po oficiálnej…

Read more »