Archive For The “Členská schôdza” Category

Výročná členská schôdza i bowlingový turnaj

By |

Výročná členská schôdza i bowlingový turnaj

Členovia Slovenskej rady pre zelené budovy sa 26. apríla 2018 zišli na výročnej členskej schôdzi. Oficiálna časť bola venovaná predstaveniu výročnej správy  a súhrnu aktivít za uplynulé obdobie. Riaditeľ Rady, Ladislav Piršel, predstavil priority na ďalšie obdobie. V následnej diskusii predstavili prítomní členovia novinky zo svojich firiem a venovali sa aj hľadaniu riešení v nových aktivitách rady. Po oficiálnej…

Read more »

Členská schôdza 2015

By |

Členská schôdza 2015

    Zástupcovia členských spoločností SKGBC sa 19. mája 2015 zišli v priestoroch hotela Avance, aby si vypočuli správu o činnosti rady za uplynulý obdobie, plány na nadchádzajúce obdobie, upravili stanovy a zvolili si nové predstaventvo. Zápis z Členskej schôdze Slovenskej rady pre zelené budovy nájdete tu:   Fotogaléria:    

Read more »

Členská schôdza 2014

By |

Členská schôdza 2014

    11.júna 2014 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave konala Členská schôdza SKGBC. Prítomný zástupcovia členských spoločností odsúhlasili viacero zmien v stanovách občianskeho združenia a vyjadrili svoj názor v doplňujúcej voľbe predstavenstva.   Zápis z Členskej schôdze Slovenskej rady pre zelené budovy nájdete tu   Fotogaléria:      

Read more »

Členská schôdza 2013

By |

Členská schôdza 2013

      5.júna 2013 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave konala III. Členská schôdza SKGBC, na ktorej si zástupcovia členských firiem zvolili nové 9-členné predstavenstvo.   Fotogaléria:    

Read more »