Archive For The “Informácie” Category

Ochrana osobných údajov

By |

Ochrana osobných údajov

  GDPR SKGBC   Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov   Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je občianske združenie zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom  vnútra SR pod číslom  VVS/1 – 900/90 – 36428, sídlo: Vajnorská 8/A, 831 04, IČO: 421 821 58, DIČ: 202 332 7616. SKGBC spracúva vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli alebo…

Read more »

Výročná členská schôdza i bowlingový turnaj

By |

Výročná členská schôdza i bowlingový turnaj

Členovia Slovenskej rady pre zelené budovy sa 26. apríla 2018 zišli na výročnej členskej schôdzi. Oficiálna časť bola venovaná predstaveniu výročnej správy  a súhrnu aktivít za uplynulé obdobie. Riaditeľ Rady, Ladislav Piršel, predstavil priority na ďalšie obdobie. V následnej diskusii predstavili prítomní členovia novinky zo svojich firiem a venovali sa aj hľadaniu riešení v nových aktivitách rady. Po oficiálnej…

Read more »

SKGBC v roku 2017

By |

SKGBC v roku 2017

  Stručný prehľad činností Slovenskej rady pre zelené budovy za rok 2017:   ♣ Podujatia organizované SKGBC (Súbor PDF)   ♣ Prednášky, partnerstvá, účasti na konferenciách, vzdelávanie, účasť na odberných konferenciách (Súbor PDF)   ♣ Mediálne výstupy SKGBC (Súbor PDF)

Read more »

Súťaž „CEE Buildings Go Green! Awards“

By |

Súťaž „CEE Buildings Go Green! Awards“

Slovenská rada pre zelené budovy spoločne s Českou, Poľskou a Rumunskou radou pre zelené budovy po prvýkrát organizujú súťaž „CEE Buildings Go Green! Awards“ v spolupráci s fórom C4E. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v rámci konferencie fóra C4E venovanej energetickej efektívnosti. O cenu môžu súťažiť v kategóriách súkromné a verejné budovy, developerské a inžinierske spoločnosti či architektonické ateliéry, ktoré majú vo svojom…

Read more »