Zoznam členských spoločnosti

 

alocons spol. s r.o. je mladá konzultačná a poradenská spoločnosť, ktorú tvorí multidisciplinárny tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a biznisu vo veľkých medzinárodných spoločnostiach. Názov je odvodený z latinských slov alo – čo znamená udržiavať, živiť, zachovať a cons[ultatio] – odborne radiť, riešiť ťažkosti. 

> viac


Víziou spoločnosti alocons je načúvať klientom a pochopiť ich potreby, aby prostredníctvom spoločne vytvorených špičkových riešení pomohla zladiť potreby jej klientov s potrebami životného prostredia a iných tak, aby podnikanie klientov bolo efektívnejšie, zodpovedné, ekonomicky úspešnejšie a trvalo udržateľné.  Logo spoločnosti alocons zhmotňuje jej presvedčenie, že piliermi trvalej udržateľnosti sú:  – energetická efektívnosť ako prejav zodpovednosti k využívaniu zdrojov, – environmentálna zodpovednosť ako postoj k zachovaniu zdravého životného prostredia, – ekonomická prosperita ako nevyhnutná podmienka pre schopnosť neustále sa rozvíjať, a tieto svojim spolupôsobením dávajú vzniknúť: – trvalej udržateľnosti. 

 

Motto spoločnosti:

„Vynaliezavosťou k udržateľnosti“ vyjadruje presvedčenie , že vynaliezavosťou je možné dosiahnuť trvalú udržateľnosť bez toho, aby to znamenalo odriekanie. 

 

Hlavné aktivity spoločnosti:

 • Poradenská a konzultačná činnosť pri príprave, realizácii a počas prevádzky investície
 • Spracovanie prevádzkovej dokumentácie pre budovy
 • Nezávislé overovanie funkčnosti systémov techniky prostredia
 • Certifikácia nehnuteľností (certifikáty EHB, LEED, BREEAM)
 • Audity efektívnosti spotreby energie a prevádzky nehnuteľností
 • Zavádzanie manažérskych systémov riadenia pre nehnuteľnosti
 • Poskytovanie expertov
 • Ostatné aktivity pre podporu trvalej udržateľnosti 

 

Cieľové skupiny:

 • Developeri a investori
 • Architekti a generálni projektanti
 • Generálni dodávatelia služieb
 • Vlastníci, správcovia a prevádzkovatelia nehnuteľností
 • Organizátori výberových konaní na správu a prevádzku nehnuteľností
 • Štátne inštitúcie, územné a miestne samosprávy  

 

Kontakt:  

Konateľ spoločnosti: Ing. Ladislav Piršel, PhD. 

alocons spol. s r.o.
Lombardiniho 22/B 831 03 Bratislava 

Mobil: +421 905 722 954
Email: alocons@alocons.com
web: www.alocons.com

 

^ späť

Spoločnosť Armacell je svetový líder v oblasti pružných izolačných pien. V roku 1954 spoločnosť Armacell vynašla Armaflex, prvý flexibilný izolačný prvok zo syntetického kaučuku. Tento technický prelom vytvoril nové priemyselné odvetvie – segment flexibilných technických izolácií pre úsporu energie, tepelnú ochranu a kontrolu kondenzácie.

> viac


Armaflex je momentálne svetovo najznámejšou značkou pre flexibilnú technickú izoláciu a značka sa stala synonymom v priemysle stavebných materiálov.

Spoločnosť významne prispela k profesionalizácii tohoto odvetvia a stanovila priemyselné štandardy na celom svete. Izolačné materiály Armacell patria k niekoľkým málo produktom, ktoré celkovo šetria viac energie, než je potrebné k ich výrobe: Armaflex ušetrí až140x viac energie, ako je potrebné na jeho výrobu. Izolačné  materiály spoločnosti Armacell zachovávajú cenné energetické zdroje a znižujú emisie skleníkových plynov.

Výrobky spoločnosti Armacell prispievajú k energetickej účinnosti udržateľných budov, zlepšenej kvalite vnútorného prostredia a akustickému útlmu vo vysoko výkonných udržateľných budovách.

 

Kontakt:   

Pavel Melika

Armacell Poland Sp. z.o.o. organizačná zložka
Mickiewiczova 242/17
160 00 Praha 6

Mobil: +420 603 248 777
E-mail: pavel.melika@armacell.com

 

^ späť


Atrios logo
Atrios je skupina firiem, ktoré sa venujú realitnému developmentu, a projektovému manažmentu. Skupina pôsobí najmä na Slovensku, ale aj v Rakúsku a Českej republike. 

> viac


História siaha do roku 2000 a po mnohoročnej činnosti na trhu s realitami a v architektúre patrí medzi medzi skúsené firmy v obore. Pri navrhovaní stavieb využíva skúsenosti z realizovaných projektov, ktoré boli certifikované systémami BREEAM, LEED a DGNB.

 

Kontakt:   

ATRIOS
Vajnorská 100/A
831 03 Bratislava

Telefón: +421 917 245 129
E-mail: info@atrios.sk
Web: www.atrios.sk

 

^ späť

Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. je inžiniersko-dodávateľská firma s vlastnou výrobnou základňou, pracujúca najmä v oblasti čistenia odpadových vôd a dodávok komplexných vodohospodárskych technológií. Firma je veľmi úzko prepojená so subjektami voľného združenia ASIO-GROUP international, ktorého hlavným cieľom je vývoj, výroba a dodávky vysokokvalitných vodohospodárskych technológií. 

> viac

 

Pri vývoji nových technológií firma úzko spolupracuje s výskumnými ústavmi a univerzitami. Táto spolupráca má svoje jednoznačne pozitívne výsledky (AS-DETECTOIL, projekt LOTAR) a je základom pre vývoj technológií ASIO GROUP PRODUCT. Výsledky laboratórnych modelov, pozorovaní a meraní sa overujú v poloprevádzkových modeloch v konkrétnych podmienkach pre danú technológiu. Následná výroba prototypu je realizovaná v jednej z hlavných výrobní ASIO GROUP – Kobylí, Nivnice, Modra.

Samozrejmosťou je overovanie technológií nezávislými inštitúciami a štátnymi skúšobnými. Z uvedeného je zrejmé, že spoločnosť ASIO-SK s.r.o. venuje mimoriadnu pozornosť kvalite výrobkov, technológií a služieb s tým spojených. Tieto technológie sú navrhované podľa príslušných národných noriem, noriem EU a odporúčaní ATV. Na trh sú predmetné technológie uvádzané s registrovanou ochrannou známkou ASIO PRODUCT.

 

Kontakt:   

Kontaktná osoba: Karol Kratochvíl

ASIO-SK s.r.o.

ul 1. mája 1201

014 01 Bytča

Telefón: +421 41 5540 677
E-mail: kratochvil@asio.sk
Mobil: +421 905 523 920

 

^ späť

Spoločnosť CA Immo bola založená v roku 1987. Zaoberá sa developmentom a investíciami v oblasti komerčných nehnuteľností (dlhodobo predovšetkým v oblasti udžateľných kancelárskych priestorov) v Rakúsku, Nemecku, strednej a východnej Európe. Celkové investície spoločnosti do nehnuteľností dosahujú približne 5 miliárd eur, ak berieme do úvahy aj majetok, ktorý CA Immo získala akvizíciou Europolis AG na začiatku roka 2011.  

> viac


Spoločnosť CA Immo momentálne realizuje v Bratislave prvý kancelársky projekt, ktorý bude certifikovaný systémom LEED, a to “zelenú” administratívnu budovu BBC 1 Plus. Komplex Bratislava Business Center 1 Plus (BBC 1 Plus) sa nachádza uprostred najrozvinutejšej administratívnej zóny Bratislavy, a na 13 podlažiach ponúkne celkom cca. 15 900 m² úžitkovej plochy a 313 parkovacích miest. Budova BBC 1 Plus bola naprojektovaná a stavia sa ako „zelená“ a trvalo-udržateľná stavba, vďaka čomu bude na jej prevádzku potrebné menšie množstvo energií, čím ušetrí budúcim nájomcom nemalé prostriedky vo forme nižších prevádzkových nákladov a zároveň bude šetrná k životnému prostrediu. Moderné technológie ako napríklad stropné chladenie prinesú nájomcom vyšší komfort a prispejú k zdravšej mikroklíme v nájomných priestoroch. CA Immo je kótovaná na Viedenskej burze (Vienna Stock Exchange).

 

Kontakt:   

Asset Management East Europe / Asset Management CEE/SEE/CIS: Dipl.-Ing. Gernot Weingraber 

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
Mechelgasse 1
1030 Vienna 

Telefón: + 431 532 59 07-588
Web: www.caimmo.com

Vedúci lízingu BBC 1 Plus: Mgr. Radovan Mihálek 

Plynárenská 1
821 09 Bratislava 

Telefón: + 421 911 758 118
Web: www.bbc1plus.sk

 

^ späť

CLIMAPORT s.r.o. – Oficiálny distribútor chladiacich zariadení zn. Carrier  

> viac


Kontakt:   

CLIMAPORT s.r.o. 

Levická 7
949 01 Nitra 

Mob.: 00421 905 532 091
E-mail: info@climaport.sk
Web: www.climaport.sk

 

^ späť

Spoločnosť Daikin je popredný svetový výrobca zariadení HVAC (vykurovanie, vetranie a klimatizácia), vrátane riešení tepelných čerpadiel a chladenia.  

> viac


Spoločnosť poskytuje inovatívne riešenia riadenia vnútornej klímy špičkovej kvality, aby splnila meniace sa potreby našich rezidenčných, komerčných a priemyselných zákazníkov.

 

Kontakt:  

Daikin Airconditioning Central Europe – Slovakia s.r.o.
Galvaniho 15/C
821 04 Bratislava

Eva Balteszova
Tel: 02/57 10 32 11

Web:  www.daikin.sk

 

^ späť

Skupina DELTA s centrálou vo Welse patrí k lídrom medzi kanceláriami zaoberajúcimi sa stavebným poradenstvom, architektúrou a stavebným manažmentom v strednej Európe. Medzinárodná sieť dcérskych spoločností združených v holdingovej spoločnosti Delta Holding regionálne zastúpených v Bratislave (SK), Třebíči (CZ), Welse (A), Viedni (A) a Kyjeve (UA)  ponúka komplexné služby pre celý  stavebný projekt. 

> viac


Od roku svojho založenia (1977) sa spoločnosť DELTA postarala o stavebné projekty v celkovej hodnote väčšej ako jedna miliarda eur. Ich skúsenosti z množstva projektov ponúkajú aj vám. Považujú sa za vášho partnera pri uskutočňovaní vášho hospodárneho, stavebného diela zachovávajúceho si súčasne svoju hodnotu, ktorý kladie dôraz aj na ekologické aspekty. 

 


DELTA ponúka konzultácie a realizácie v následujúcich oblastiach:

 • Architektúra 
 • Generálny projektant 
 • Stavebný manažment 
 • Optimalizácia nákladov, Value Engineering 
 • Výberové konanie a zadávanie zákaziek 
 • Technický dozor investora (TDI) 
 • Elektronické spracovanie dát a informačné technológie 
 • Investorská činnosť 
 • Manažment konfliktov, právny servis 

 

V oblasti trvale udržatelnej výstavby (Green Building) sa špecializuje na oblasti:

 • Stavebná klimatológia 
 • Energetický audit budov 
 • Energetické koncepty a optimalizácia projektov 
 • Energetická certifikácia budov 
 • Analýzu trvale udržatelných stavieb 

 

„O garancii nákladov hovoria mnohí. My ich uskutočňujeme.“


  

Kontakt:   

Delta Projektconsult Slovakia s.r.o.
Údernícka 11
SK-85101 Bratislava 

Telefón: +(00421) 267281 850
Fax: +(00421) 267281 880
E-mail:

 

^ späť

Firma DNA Slovakia s.r.o. bola založená v roku 1996 ako obchodná spoločnosť, ktorá od svojho vzniku pôsobí na slovenskom trhu a zaoberá sa dovozom a predajom kompletného sortimentu komponentov svetelnej techniky, LED technológií od významných svetových výrobcov s dôrazom na kvalitu. Výber renomovaných svetových výrobcov, dodávka materiálu, odborné poradenstvo, kvalitný servis je záruka spoľahlivého obchodného partnera.  

> viac


V súčasnom, neustále sa meniacom období sa zvyšujú požiadavky a potreby zákazníkov v oblasti inteligentných elektrických inštalácií osvetlenia. Pre uspokojenie týchto potrieb zákazníka spoločnosť rozšírila svoje aktivity v oblasti riadenia vnútorného a vonkajšieho osvetlenia, inteligentné budovy riadené systémom DALI (Digital Addressable Lighting Interface – digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia).

Delight je označenie digitálneho riadenia, ktoré dokáže riadiť každé svietidlo samostatne, po skupinách, navoliť rôznu intenzitu svetla podľa Vašich požiadaviek, dennej doby, prítomnosti osôb atď. s možnosťou využitia kdekoľvek od veľkých priemyselných hál a nákupných centier až po útulné domovy Vašich rodín.

Vysoká efektivita a účinnosť osvetľovacieho systému vylepšujú naše životné prostredie. Ušetrenou elektrickou energiou prispievame k znižovaniu produkcii CO2, čím smerujeme k zelenej inteligencii. 

Systém inteligentného osvetlenia sa skladá z komponentov svetovej značky HELVAR. Táto fínska spoločnosť patrí od jej založenia (r. 1921) k najprogresívnejším výrobcom elektronických komponentov a je významným dodávateľom systémov inteligentného osvetlenia. 

Spoločnosť DNA Slovakia je certifikovaným distribútorom produktov spoločnosti HELVAR pre Slovenskú republiku. Vychádza v ústrety všetkým záujemcom, ktorí majú záujem o aktuálne svetové trendy v oblasti osvetlenia, o využívanie progresívnych technológií či šetrných riešení v architektúre.

 

Kontakt:   

Riaditeľ spoločnosti: Ing. Július Slamenka

DNA Slovakia, s.r.o.
Komárňanská cesta 13
940 43 Nové Zámky 

Telefón: 035/6400616
E-mail: info@dnaslovakia.sk
Web: www.dnaslovakia.sk

 

^ späť

e-Dome a.s. je slovenská firma, ktorá sa zaoberá návrhom budov šetrných pre životné prostredie a integrátorstvom energeticky efektívnych postupov a technológií pre budovy.  

> viac


Služby e-Dome vytvárajú komplexný celok, ktorý zabezpečí optimálne postupy pri návrhu a realizácii budovy vo všetkých jej fázach. Veľký dôraz je kladený na pravidlá udržateľnej výstavby, ekonomickú vyváženosť a prísny súlad s platnými predpismi a normami. Hlavným nástrojom pre optimalizáciu konštrukcie a energetického systému budovy sú simulačné počítačové nástroje. 

Špeciálnou službou je komplexné poradenstvo pre zisk certifikátu udržateľnej výstavby (LEED, BREEAM a DGNB) v požadovanej úrovni. 

e-Dome zároveň vlastní medzinárodné patenty na unikátnu technológiu SOLINTERRA®, ktorá dokáže akumulovať slnečnú energiu a následne ju použiť na zvýšenie tepelnej izolácie vonkajšej obálky budovy. 

e-Dome ťaží z developerských skúseností svojej sesterskej firmy Immocap Group, a.s.. 

Sme otvorení spolupráci s ďalšími partnermi, ktorí majú záujem o využitie príležitosti, ktorú im dáva spojenie moderných prostriedkov pri návrhu budov, developerskej skúsenosti a kapitálu a silnejúceho celosvetového trendu smerom k zeleným a energeticky efektívnym budovám.

 

Kontakt:   

Technický riaditeľ: Ing. Peter Bohuš

e-Dome a.s.
BBC V Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava 

Telefón: +421 2 5822 2831
E-mail: e-dome@e-dome.sk
Web: www.e-dome.sk

 

^ späť

Spoločnosti skupiny Elektrodesign sú dlhodobo a dynamicky sa rozvíjajúce spoločnosti, ktoré disponujú vysoko motivovaným kolektívom odborných pracovníkov, vlastnými výrobnými kapacitami, skladovacími priestormi a predajnými pobočkami na Slovensku a po celej Českej republike. Elektrodesign ventilátory SK je výhradným zástupcom niekoľkých nadnárodných spoločností.  

> viac


Jedným z hlavných cieľov spoločnosti je zabezpečenie vysokej kvality ponúkaných produktov, predajného a po predajného servisu. Elektrodesign ventilátory sa zameriava na zaistenie komplexnosti ponúkaných výrobkov a stavebnicových systémov, ktorých kvalita a celková úroveň sa zúčastňuje na definovaní produktových štandardov na trhu. Súčasťou firemnej stratégie je technická podpora produktov, promptné vypracovanie ponúk a nadštandardné servisné služby, zabezpečované vlastným servisným strediskom. 

Elektrodesign ventilátory je držiteľom certifikátu systému riadenia kvality. Touto formou spoločnosť preukazuje svoju schopnosť trvale poskytovať vysokú kvalitu ponúkaného tovaru a sprievodných služieb a uspokojovať tak stúpajúce nároky zákazníkov, rovnako ako požiadavky právnych a technických predpisov.

 

Kontakt:

Konateľ spoločnosti: Petr Gardelka 

ELEKTODESIGN ventilátory spol. s.r.o.
Stará Vajnorská 17
831 04 Bratislava 

Telefón: +421 244 46 40 34–35
Mobil: +421 911 767 100
Web: www.elektrodesign.sk

 

^ späť

Firma ENECO ponúka svoje odborné znalosti a skúsenosti v oblasti úspor energií. Zabezpečuje služby v oblasti energetických certifikátov, energetických auditov, kontrolu kotlov, klimatizačných systémov a službu energetický detektív, ktorá predstavuje vypracovanie štúdií na otázky súvisiace s oblasťou energetiky a ochranou životného prostredia.  

> viac


Vypracovaním správnej energetickej koncepcie prispievajú k zníženiu výdavkov za energie, zníženiu znečistenia životného prostredia, celkovému zlepšeniu komfortu bývania, zdravia obyvateľov a to presadzovaním environmentálne prijateľných spôsobov vykurovania, efektívnym využívaním energie, energetickým riadením a celkovým zvyšovaním povedomia občanov.

 

Kontakt:

Konateľ spoločnosti: Ing. Ján Ilkovič

ENECO, s.r.o.
Kpt. Nálepku 6
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 772 13 40
Mobil: +421 915 973 835
E-mail: ilkovic@eneco.sk
Web: www.eneco.sk

 

^ späť

Spoločnosť Engie je súčasťou samostatnej divízie svetového energetického koncernu ENGIE, Energy Services.  

> viac


Ponúka dlhodobé a inovatívne riešenia pre jednotlivcov, priemyselnú a terciárnu sféru, s ohľadom na efektívne využívanie energií a šetrný prístup k životnému prostrediu. Na Slovensku patrí k lídrom v oblasti energetiky a komplexnej správy nehnuteľností. Cofely je jedným z najväčších privátnych výrobcov tepla a poskytovateľov energetických služieb.

Portfólio služieb:

 • Výroba energií
 • Facility Management
 • Energetické služby
 • Inštalácie technológií

 

Kontakt:   

ENGIE SERVICES, a.s.
Jarošova 1
831 03 Bratislava

Telefón: +421 2 5831 6223 /139
E-mail: info.sk@engie.com
Web: www.engie.sk

 

^ späť

EXERGIA (EXERGY) je využiteľná časť energie zohľadňujúca nielen kvantitu ale aj kvalitu premeny energie, ktorá do budovy vstupuje. Na atribútoch kvality a nového prístupu k znižovaniu energií v budovách bola založená EXERGY Studios, s.r.o. Zameranie a poslanie definoval nový, inovatívny pohľad nielen zahraničného, ale i domáceho trhu na proces ich návrhu. 

> viac


Odlišný je nielen v rámci metodológie „zelených“ a „udržateľných“ budov, ale integrácie tejto ideológie už od samotného počiatku prostredníctvom integrovaného procesu návrhu.

EXERGY Studios s.r.o. ponúka komplexnú podporu pre získanie medzinárodných certifikátov udržateľosti LEED a BREEAM zabezpečenú skúsenými, akreditovanými profesionálmi nášho medzinárodného tímu.
Súčasť portfólia tvoria aj štúdie, analýzy, optimalizácie budov a ich systémov pomocou moderných počítačových simulácií.
Spoločnosť je členom U.S. Green Building Council (USGBC) a iných medzinárodných organizácií, čo okrem výmeny skúseností a udržania kroku so zahraničím zabezpečuje uplatnenie najnovších poznatkov, metodológií a trendov.

 

Kontakt:

Marcus Jones
Marek Kremeň

EXERGY Studios s.r.o.
Na Šefranici 24
010 01 Žilina

Telefón: +421 902 455 428
E-mail: info@exergystudios.com
Web: www.exergystudios.com

 

^ späť

Fakulta architektúry STU v Bratislave je verejná vysoká škola v zmysle zákona 131/2002

> viac


Kontakt:  

Fakulta architektúry STU v Bratislave
Námestie slobody 19
812 45  Bratislava

E-mail: robert.spacek@stuba.sk
Web: www.fa.stuba.sk

 

^ späť

Medzinárodná developerská skupina HB Reavis vznikla v roku 1993 v Bratislave. Pôsobí na kľúčových trhoch v strednej a východnej Európe (Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko), v Spojenom kráľovstve a v Turecku. Celkovo doposiaľ realizovala 820-tisíc metrov štvorcových moderných kancelárií, obchodno-zábavných a logistických centier. 

> viac


Ďalších vyše milióna metrov štvorcových je vo fáze realizácie, plánovania alebo povoľovania výstavby.

Na všetkých trhoch HB Reavis využíva integrovaný obchodný model zahŕňajúci development, výstavbu, správu majetku a investičný manažment.

Spoločnosť má celkové aktíva 1,83 miliardy EUR s čistou hodnotou 1,024 miliardy EUR. S vyše 440 odborníkmi pracujúcimi po celej Európe patrí HB Reavis medzi lídrov na trhu komerčných nehnuteľností. Potvrdzujú to aj získané ocenenia „Developer roka 2015 v strednej a východnej Európe“ udelené odbornou porotou CEE Quality Award v spolupráci s Financial Times a titul „Developer kancelárskych budov roka 2014 v strednej a východnej Európe“ udeleného v súťaži pod záštitou vydavateľstva Eurobuild.

 

Kontakt:   

HB Reavis Slovakia, a.s.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava 

E-mail: hbreavis@hbreavis.com
Web: www.hbreavis.com

 

^ späť

Spoločnosť Immocap Group,a.s. vznikla v roku 1996 v Bratislave. Dnes, po šestnástich rokoch, má spoločnosť za sebou dlhoročné skúsenosti v developerskej oblasti.

Prvé úspešné aktivity spoločnosti spočívali vo výstavbe troch administratívnych centier vo vznikajúcej administratívnej zóne na Prievozskej a Plynárenskej ulici v Bratislave – Business Center BBC III,IV a V s plochou viac ako 60 000 m².

> viac


Po ich realizácii začala spoločnosť rozvíjať ďalšie aktivity výstavbou 134 rodinných domov na Čiernej vode. Neskôr rozšírila podnikateľské zámery aj do Maďarskej republiky. Tu vlastnila a manažovala jedno z významných administratívnych centier v Budapešti – Buda Square.

Spoločnosť Immocap Group,a.s. pripravila aj projekt s 800 bytmi a kancelárskymi priestormi s rozlohou 30 000 m² v mestskej časti Bratislava Ružinov pod názvom Ružinovský park. Ďalším pripravovaným projektom je administratívna budova BBC V-D, ktorá bude plynule nadväzovať na už existujúce centrá BBC III, IV, V.

Spoločnosť Immocap group,a.s. stojí v súčasnej dobe aj pred realizáciou projektu pre voľnočasové aktivity v Piešťanoch. Vízia zámeru je cielená na výstavbu areálu, ktorý ponúkne trojgeneračné pobyty s komfortom hotelových služieb, vodného sveta a bazénov.

V súčasnosti je nosným projektom spoločnosti projekt Centrál. Spoločnosť úspešne spolupracovala a realizovala transakcie s viacerými renomovanými medzinárodnými investormi – Heitman, BSR Europe, GE Capital, Mota Engil a iné.

Portfólio zelených projektov:
– Multifunkčný komplex Centrál

 

Kontakt:

Investičný riaditeľ spoločnosti: Martin Šramko

Immocap Group, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

Tel: +421 2 58 222 800

Web: www.immocap.sk

 

^ späť

Spoločnosť ITP Control s.r.o. ponúka komplexné zákaznícky orientované vysoko kvalitné služby v oblasti Manažmentu budov a regulácie od roku 1993. Služby zahrňujú návrh, riešenie, inštaláciu a servis systému.

> viac


 

  • Dlhodobé skúsenosti so širokým spektrom riadiacich systémov Kieback&Peter (Germany), Satchwell (UK), TAC (Sweden), Honeywell (USA)
  • Viac ako 280 úspešných projektov v Slovenskej, Českej a Poľskej republike
  • Zastúpenie značky Kieback&Peter pre Slovensko

 

Kontakt:   

ITP Control, s.r.o.
Šustekova 51
851 04 Bratislava

Telefón:+421 2 67 20 91 11
E-mail: itpcontrol@itpcontrol.sk
Web: www.itpcontrol.sk, www.kieback-peter.sk

 

^ späť

J&T REAL ESTATE, a. s., patrí k lídrom realitného trhu na Slovensku. Vďaka rozsahu a kvalite zrealizovaných projektov vo všetkých segmentoch realitného trhu patrí zároveň medzi najvýznamnejších developerov v strednej Európe. V portfóliu J&T REAL ESTATE, a. s., figuruje realizácia kancelárskych, rezidenčných, priemyslových a hotelových projektov. Pracuje taktiež pre klientov v rámci rozvoja cestovného ruchu, vrátane developmentu lyžiarskych areálov vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Svoje developerské aktivity rozvíja aj na východoeurópskych realitných trhoch, najmä v Moskve. Vlajkovou loďou developera na Slovensku je nedávno dokončený projekt River Park. 

> viac


Administratívne projekty

 • Westend Business Park, Bratislava
 • Tower 115, Bratislava
 • River Park, Bratislava
 • Prosek Point, Praha
 • Javor Praha – sídlo J&T Banky

Rezidenčné projekty

 • Karloveské rameno I, Bratislava
 • River Park, Bratislava
 • Zelené Terasy, Devín
 • Rezidencie Jeseniova, Praha
 • Hotely a cestovný ruch
 • Grandhotel Kempinski High Tatras
 • Grandhotel Praha,Tatranská Lomnica
 • Kempinski Hotel River Park, Bratislava
 • Crowne Plaza, Bratislava
 • Le Royal Meridien, Praha

Logistické a industriálne projekty

 • Logistický park pri PSA Peugeot-Citroen, Trnava
 • Logistický park pri závode VW, Bratislava
 • Logistické haly, Nitra/Dubnica nad Váhom
 • Distribučné stredisko Poznaň, Poľsko

 

Kontakt:

J&T REAL ESTATE, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava

Tel.: +421 2 5941 8200
Fax: +421 2 5941 8201
E-
mail: info@jtre.sk
Web: www.jtre.sk

 

^ späť

Cieľom JRK waste management je odbúrať zo zmesového komunálneho odpadu biologicky rozložiteľnú zložku (záhradný odpad ako tráva, lístie, odrezky kríkov a stromov, ale aj kuchynské odpady …), a tak znížiť množstvo skládkovaného odpadu, znížiť náklady za odpady a ušetriť obecné financie, ušetriť obrovské množstvo skleníkových a iných plynov, a bioodpad premeniť na hodnotný zdroj živín – kompost.  

> viac


V rámci konceptu “Pre menej odpadu” spolupracuje s obcami a jednotlivcami na ceste znižovania množstva zmesových komunálnych odpadov prostredníctvom podpory domáceho kompostovania, predchádzania vzniku odpadu a zvyšovania miery triedenia odpadov.

 

Kontakt:   

JRK Waste Management, s.r.o.

Grosslingova 17
811 09 Bratislava

Telefón: +421 2 381 219 22
E-mail: info@jrk.sk
Web: www.menejodpadu.sk

 

^ späť

KLUB 3, s.r.o. – je developerská a stavebná spoločnosť, ktorá prostredníctvom svojich dcérskych spoločností pôsobí na trhu od roku 2006. Zoskupenie KLUB 3 vzniklo v roku 2013 a prezentuje sa prostredníctvom dvoch hlavných divízií – stavebnej a developerskej.  

> viac


Stavebnú divíziu zastrešuje spoločnosť B&O Properties a developerskú spoločnosť Klub Flat. Spoločnosť sa v developerskej činnosti orientuje iba na rezidenčnú výstavbu  – IVB, bytové domy, domy. Jej ambíciou je ponúknuť klientom udržateľné stavby so zdravým vnútorným prostredím a minimalnym vplyvom na životné prostredie. 

 

Kontakt:  

Klub 3, s.r.o.

Jas 936, 924 01 Galanta

Tel:
Mobil: +421 915 708 420
E-mail: bohus.nestrak@gmail.com
Web: www.bpproperties.sk

 

^ späť

Knauf Insulation, s.r.o. ako súčasť skupiny Knauf, zastupuje vo svete izolácií jedno z najpokrokovejších a najrešpektovanejších mien. Na slovenský trh sa spoločnosť Knauf Insulation dostala 1.1.2006, keď odkúpila skupinu Heraklith, ktorej súčasťou bola aj spoločnosť Izomat, a.s. 

> viac


Spoločnosť je najrýchlejšie rastúcim dodávateľom izolácií vo svete so širokou škálou výrobkov spĺňajúcich požiadavky na energetickú účinnosť a zvukovú odolnosť nových a rekonštruovaných domov, obchodných budov a priemyselných objektov. Sortiment zahŕňa minerálnu vlnu zo sklených a kamenných vlákien, XPS, EPS a drevocementové dosky, ktoré sú známe pod obchodnými značkami Thermolan®, Rocksilk® a Polyfoam®.

Knauf Insulation sa zaväzuje k sústavnému vývoju a ochrane životného prostredia používaním recyklovaných materiálov pri výrobe izolácií.

 

Kontakt:

Produktový manažér: Miroslav Zliechovec
Riaditeľ závodu: Marián Tkáč
Obchodný riaditeľ: Vladimír Boroš
Public affairs and sustainability manager CZ&SK: Ondřej Šrámek

KNAUF INSULATION, s.r.o.,
Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa

Telefón: +421 45 68 33 594
Mobil: +421 905 366 291
E-mail: miroslav.zliechovec@knaufinsulation.com
Web: www.knaufinsulation.sk

 

^ späť

Koncept Ekotech s. r.o. sa zaoberá filtráciou, úpravou a dezinfekciou vody. Znižuje spotrebu pitnej vody v zdravotechnickej inštalácii, využíva dažďovú a šedú vodu ako alternatívne zdroje pre splachovanie WC, pre upratovanie, pranie alebo závlahu.  

> viac


Rekuperuje teplo z odpadovej vody pre zníženie spotreby energie v objektoch. 

 

Kontakt:  

Projektový manažér pre Slovensko: Ing. Július Maslo

Koncept Ekotech s.r.o.

Mobil: +421 903 731 515
E-mail: jmaslo@koncept-ekotech.com
web: www.koncept-ekotech.com/cs/home

 

^ späť

KOOR, s.r.o. je jedna z prvých slovenských ESCO spoločností, ktorá sa zaoberá komplexným návrhom energeticky šetrných riešení výroby, dodávky a prevádzky zdrojov energie pre zelené budovy.  

> viac


Kontakt:  

Konateľ spoločnosti: Ing. Milan Orlovský

KOOR, s.r.o.
Bajzova 1
821 08  Bratislava

Telefón: + 421 908 880 005
Mobil: + 421 918 892 829
E-mail: koor@koor.sk
Web: http://koor.sk/ 

 

^ späť

Spoločnosť LIGHTECH, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu už 11 rokov. Svojim zákazníkom poskytuje kvalitnú a komplexnú službu pri riešení osvetlenia interiéru, obce a mesta. Začínajúc od špecifikácie základných požiadaviek, výberom technicky, dizajnovo i finančne vhodného riešenia projekčnej prípravy až po kompletnú dodávku svetelnej techniky, potrebného príslušenstva, realizácie kvalifikovanej montáže a stavebného i autorského dozoru. 

> viac


LIGHTECH kladie dôraz na spoluprácu s architektmi, stavebníkmi, dizajnérmi a projektantmi osvetľovaného priestoru.
Veľkú časť z ich realizovaných projektov tvoria osvetľovacie sústavy pre mestá, obce, byty, rodinné domy, reštaurácie, kancelárie, polyfunkčné budovy, priemysel, ale aj hotely, záhrady, parky a iluminácie budov.

V spolupráci s odbornou a vedeckou obcou realizujú svetelno-technické merania a vytvárajú svetelno-technické posudky a riešia viaceré doposiaľ neriešené úlohy, ktoré prináša život našich zákazníkov.

Spoločnosť LIGHTECH, s.r.o. ponúka prostriedky pre využitie energie podľa európskych štandardov, ktoré sú v súlade s európskymi smernicami. Osvetlenie, ktoré navrhujú a dodávajú, spĺňa všetky požiadavky vrátane požiadaviek na ergonómiu, zamedzenie oslnenia, správne podanie farieb a kvalitatívne parametre osvetlenia. Zvlášť prihliadajú na využitie denného osvetlenia ako aj na hospodárenie s využívanou elektrickou energiou.
Ideálom je svietidlo vynikajúceho vzhľadu s ergonomickými, technickými a materiálnymi kvalitami. Spoločnosť LIGHTECH sa sústreďuje nielen na kvalitu samotného projektu osvetlenia, ale tiež na kvalitu a precízny výber svietidiel, svetelných zdrojov a riadiacich systémov osvetlenia.

 

Kontakt:

Konatelia spoločnosti: Ing. Eduard Kačík. Ing. Richard Kačík

Kominárska 2-4
Bratislava 831 04

Telefón: 0421-2-63 811 070
E-mail: lightech@lightech.sk
Web: www.lightech.sk

 

^ späť

LIKO – S je medzinárodne úspešná rodinná firma zo Slavkova U Brna, pôsobiaca na trhu už od roku 1992. Vyrábame a montujeme prestaviteľné a posuvné priečky, vstavky do hál, administratívne, logistické a výrobné objekty pre podnikanie. Venujeme sa zatepľovaniu obytných a priemyselných objektov penovou striekanou izoláciou a taktiež aj zákazkovej kovovýrobe pre významných európskych dodávateľov technologických celkov. LIKO-S exportuje zhruba tretinu svojej produkcie do európskych štátov.

> viac

 

Cez svoju obchodnú sieť dodáva firma svoje výrobky taktiež na trhy ako sú India, Stredný východ, Južná Amerika a najnovšie aj USA. Majitelia firmy väčšinu zisku každoročne venujú do významných investícií v rámci technológií, výskumu a vzdelávania zamestnancov. V minulých rokoch priniesla firma LIKO-S celý rad inovácií, ktoré vždy menili celé odvetvia. Máme veľa úžitkových vzorov na naše produkty. Usilujeme sa o to, aby náš štýl, naša filozofia, náš prístup k práci i životu bol jasne rozpoznateľný. Zamestnanec i zákazník je pre nás partnerom, ktorý si zasluhuje byť v centre pozornosti. Veríme, že najlepšie je byť najlepší!

 

Kontakt:   

LIKO – S

Polianky 5

841 01 Bratislava

Telefón: +421 903 727 152
E-mail: info@liko-s.sk

^ späť

Natural Solutions logo
Spoločnosť NATURAL SOLUTIONS, s.r.o. zabezpečuje komplexný proces medzinárodnej certifikácie WELL akreditovanými profesionálmi od štúdierealizovateľnosti, cez návrh možných zlepšení v jednotlivých oblastiach štandardu až po úspešnú certifikáciu.

> viac


Špecializujeme sa na holistický prístup k tvorbe pracovného prostredia. Zohľadňujeme vplyv interiéru na zdravie človeka a snažíme sa o znovuprepojenie ľudí s prírodou prostredníctvom biofilického dizajnu. Poskytujeme poradenstvo v oblasti vybavenia interiéru zdravými, lokálnymi či udržateľnými výrobkami (C2C, FSC, Energy star, Blue angel…).

 

Kontakt:   

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Janková

NATURAL SOLUTIONS, s.r.o.
Záhradná 5637/58
901 01 Malacky

Telefón: +421 904 107 271
E-mail: info@naturalsolutions.sk
Web: www.naturalsolutions.sk

 

^ späť

Obermeyer Helika, a.s. bola založená v roku 1990 s cieľom poskytovať celé spektrum služieb a činností v oblasti architektúry, projektovej a inžinierskej činnosti vo všetkých fázach investičnej výstavby.

Od roku 2004 pôsobí aj na Slovensku a od roku 2007 je súčasťou nadnárodnej skupiny Obermeyer, ktorá patrí k najväčším projekčným kanceláriám v Nemecku a pôsobí na celom svete.

> viac


Obermeyer Helika sa zameriava na dopravné a pozemné stavby (administratívne budovy, obchodné centrá, hotely, nemocnice, rezidenčné projekty, priemyselné komplexy, objekty verejného záujmu, športové stavby, cesty, diaľnice, križovatky, mosty), poskytuje ucelené spektrum súvisiacich služieb a činností (urbanistické koncepty, architektonické návrhy, projektovú dokumentáciu, autorský a technický dozor vrátane koordinácie a poradenstva investora). Majú skúsenosti s riešením technicky zložitejších projektov veľkého rozsahu, medzinárodných projektov v ČR i zahraničí. Kladú dôraz na špičkové technické spracovanie projektov s ohľadom na životné prostredie a dodržanie najnovších štandardov.

Spoločnosť má certifikovaný systém riadenia kvality podľa medzinárodných štandardov ISO 9001:2009, ktorý garantuje vysoký štandard služieb v oblasti navrhovania pozemných a dopravných stavieb, infraštruktúry a poskytovanie inžinierských služieb, systém environmentálneho managementu ISO 14001:2005 potvrdzujúci dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia a systém managementu bezpečnosti OHSAS 180001:2008. Je držiteľom certifikátu Národného bezpečnostného úradu, ktorý ju kvalifikuje pre prácu na špeciálnych projektoch pre armádu, Ministerstvo vnútra ČR a NATO.


 

Kontakt:

Konateľ spoločnosti: Ing. Dušan Štefanides

Obermeyer Helika s.r.o.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava

Telefón: +421 238 105 223
E-mail: info@obermeyer.sk
Web: www.obermeyer.sk

 

^ späť

Philips Slovakia, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou holandského koncernu Royal Philips Electronics, jednej z najväčších elektronických spoločností na svete a najväčšej elektronickej spoločnosti v Európe.

Royal Philips Electronics of the Netherlands (NYSE: PHG, AEX: PHI) bola založená pred 120 rokmi a dnes je diverzifikovanou spoločnosťou, zameranou na skvalitnenie života ľudí pomocou aktuálnych inovácií.

> viac


Philips ako popredná svetová spoločnosť v oblasti zdravotníctva, životného štýlu a osvetľovania integruje technológie a dizajn do riešení zameraných na potreby ľudí, so zásadným pohľadom na potreby zákazníka a záväzkom spoločnosti pre vnímanie a jednoduchosť ,,sense and simplicity”. Philips so sídlom vedenia spoločnosti v Holandsku zamestnáva približne 119 000 pracovníkov vo viac ako 60 krajinách sveta. Spoločnosť je lídrom na trhu v oblasti kardiologickej starostlivosti, akútnej starostlivosti a domácej liečebnej starostlivosti, energeticky účinných riešení osvetlenia a nových osvetľovacích aplikácií, ako aj výrobkov pre životný štýl a pohodu osôb a zábavu, s pozíciou lídra v oblasti plochých TV, pánskych holiacich strojov a strihačov vlasov, prenosnej zábavnej elektroniky a zubnej techniky.

Samostatná jednotka Philips Slovakia s. r. o. bola založená v roku 1993, ako prvá medzinárodná spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou spotrebnej elektroniky, domácich spotrebičov a produktov svetelnej techniky na Slovensku.
Na Slovensku pôsobia sektory:

 • Spotrebiteľské produkty pre životný štýl (Consumer Lifestyle)
 • Svetelná technika (Lighting) v členení Profesionálne aplikácie osvetlenia (Philips Lighting Solutions) a Spotrebiteľká svetelná technika (Consumer Lighting)
 • Zdravotná starostlivosť (Healthcare)

V súlade s filozofiou neustáleho zdokonaľovania, spoločnosť pracuje na zlepšovaní svojich výsledkov s ohľadom na ekonomickú prosperitu, environmentálnu kvalitu, trvalú udržateľnosť a sociálnu rovnosť.
Snahy Philips Slovakia s.r.o. majú veľmi široký záber a dotýkajú sa zdokonaľovania procesu informovania o výsledkoch v oblasti trvalej udržateľnosti, dialógu so všetkými zainteresovanými subjektami, riadenia dodávateľov, diverzity a inklúzie, ale aj programu EcoVision.

Portfólio zelených projektov
– Podpolianske strojárne (PPS Group), Detva

 

Kontakt:
Philips Slovakia s.r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava

Web: www.philips.sk

 

^ späť

http://skgbc.eu/portal/wp-content/uploads/Pro-Interier-logo.jpg
Spoločnosť ProInterier s.r.o. poskytuje komplexnú ponuku produktov a služieb pre podlahové riešenia interiéru. Všetko od návrhu, rozpočtovania, spracovania projektu až po samotnú realizáciu formou priamych dodávok od výrobcov a z vlastnej výroby. Jej cieľom je stať sa preferovaným partnerom v oblasti technického riešenia realizácií podláh pre administratívu, verejné priestrory, zdravotníctvo, školstvo a priemysel.

> viac

 

Spoločnosť ProInterier bola založená v roku 1991, v tej dobe pod označením Stamon, od roku 2002 až po súčasnosť už pod názvom ProInterier s.r.o., v tej dobe pôsobiaca ako obchodná a realizačná firma s výhradným zastúpením pre kobercové štvorce značky Interface Heuga. Postupom času pribúdali dalšie produkty umožňujúce poskytovať plný servis v oblasti dodávok podlahových krytín.

V roku 2003 došlo k dohode o lokálnom zastupovaní popredného nemeckého výrobcu zdvojených podláh a zahájenia realizácií dodávok stavebných kancelárskych fitoutov. Ako silný a stabilný obchodný partner naša spoločnosť uviedla na jeseň roku 2010 na trh systém zdvojených podlah pod vlastnou registrovanou značkou PROSYSTEM.

V roku 2009 bolo do našej ponuky začlenené výhradné zastúpenie významného európskeho výrobcu mobilných kancelárskych priečok Partena.

V roku 2011 sme prevzali výhradné zastúpenie nemeckého výrobcu kaučukových krytín nora v Českej republike, v roku 2015 na Slovensku a 2017 v Maďarsku. Vďaka tomu máme takmer všetky produkty v oblasti kancelárskeho stavebného Fitoutu vo vlastnej réžii. Hoci sa špecializujeme na kancelárske priestory, dokážeme v rámci našich služieb ponúknuť plný servis napr. hotelovému segmentu, ale i segmentu zdravotníctva, školstva, či športu.

V súčasnej dobe pôsobíme v troch krajinách s centrálou v Prahe a pobočkami v Brne, Ostrave, Bratislave a Budapešti. Našim klientom môžeme ponúknuť riešenia moderného a architektonicky nadčasového interiéru s dôrazom na ekológiu životného prostredia a trvalú udržateľnosť.

 

Kontakt:   

Kontaktná osoba: Kristína Čajánková

ProInterier s.r.o.

Slovnaftská 102

821 07 Bratislava

Telefón: +421 2 33 087 111
E-mail: info@pro-interier.sk
Web: www.pro-interier.sk

 

^ späť

REHAU je medzinárodným dodávateľom a prvotriednym poskytovateľom komplexných systémových riešení a služieb na báze polymérov pre stavebníctvo, nábytkársky a automobilový priemysel, ako aj iné odvetvia, spĺňajúce požiadavky udržateľného rozvoja Zeme. 

> viac


Ponúka systémové riešenia pre udržateľnú architektúru zamerané na znižovanie strát energie, hospodárnu výrobu a využívanie energie, hospodárenie s dažďovou vodou, infraštruktúru, kanalizáciu, telekomunikácie a komfort užívateľa.

 

Kontakt:   

REHAU s.r.o.
Kopčianska 82A
850 00 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2/68209110
Email: bratislava@rehau.com
Web: http://www.rehau.com/sk-sk/

 

^ späť

Reynaers 

> viac


 Kontakt:

 

^ späť

 

Spoločnosť SALVIS, s.r.o. poskytuje poradenské služby vedúce k zisku certifikátov udržateľnosti LEED, BREEAM a WELL.

> viac


Zameriavame sa na doplnkové služby a štúdie súvisiace s udržateľnosťou ako napr.:

 • Dynamická počítačová simulácia podľa ASHRAE 90-1
 • Analýza LCA (Life Cycle Assessment) budovy
 • Analýza LCC (Life Cycle Cost) vybraných prvkov budovy
 • Analýza dostupnosti obnoviteľných zdrojov
 • Simulácia tepelnej pohody
 • Simulácia denného osvetlenia
 • a iné

 

Sme držiteľmi relevantných akreditácií súvisiacich s certifikátmi udržateľnosti:

 • LEED AP BD+C
 • BREEAM International Assessor (BAUD0798)
 • BREEAM In Use Assessor (BAUD0798)
 • BREEAM AP
 • WELL AP

 

 

Kontakt:

Konateľ spoločnosti: Samuel Sůra

SALVIS, s.r.o.
Špitálska 61
811 08 Bratislava

Mobil: +421 911 969 333
E-mail: sura@salvis.sk
Web: www.salvis.sk

 

^ späť


 

 

Schüco je popredný dodávateľ transparentných plášťov budov zameraných na budúcnosť. Firma je lídrom na trhu pre inovatívne plášte budov a taktiež stojí na čele vývoja komplexných systémov pre solárnu elektrickú a tepelnú energiu.

Spoločnosť Schüco bola založená v roku 1951 vo Východnom Vestfálsku a v súčasnosti pôsobí vo viac ako 75 štátoch, kde ponúka najmodernejšiu okennú a fasádnu technológiu, efektívne solárne riešenia a individuálne poradenstvo pre architektov, projektantov, investorov a stavebníkov.

> viac


S podnikovou koncepciou Energia3 – energiu šetriť, získavať a manažovať zdroje a spotrebiče v budove – spoločnosť nastolila inovatívny energetický koncept. Tepelno-izolačná schopnosť, automatizácia budov i efektívne solárne riešenia umožňujú zníženie energetickej spotreby budov súčasne s výrobou čistej energie. Poslaním spoločnosti Schüco je efektívne využitie najväčšieho energetického zdroja ľudstva – slnka, redukcia emisií CO2 a prepojenie ochrany životného prostredia a podnikateľského úspechu.

Portfólio zelených projektov:
– Aquacity Poprad

 

Kontakt:

Vedúci predaja Slovensko: Peter Škvaril

Schüco International KG
Tomášikova 17
821 01 Bratislava

Telefón: +421 2 48 26 96 06
Mobil: +421 903 268 499
E-mail: pskvaril@schueco.sk
Web: www.schueco.sk

 

^ späť

Spoločnost Slovenské elektrárne – energetické služby je na trhu už od roku 2009 (predchádzajúci názov spoločnosti – SE Predaj) a s dôrazom na vysokú kvalitu služieb, inovácie a otvorený prístup si získala tisíce spokojných zákazníkov v súkromnom a verejnom sektore.   

> viac


Vďaka energetickým službám s garantovanou úsporou (EPC) dokážeme prefinancovať aj komplexné projekty do zvyšovania energetickej efektívnosti. Dodávame energetické riešenia pre Národný futbalový štadión, viaceré developerské projekty a priemyselné podniky, a pomáhame tak našim zákazníkom šetriť energiu, čas aj peniaze.

Zárukou stability, odbornosti a finančnej sily je naša materská spoločnosť Slovenské elektrárne. V odberateľskom portfóliu dominuje hutnícky a strojársky priemysel, ďalej nasleduje automobilový priemysel, chemický priemysel, ťažobný priemysel a administratívny sektor. Medzi klientov spoločnosti patrí aj veľa malých a stredných podnikov, ako aj tisícky domácností.

 

Kontakt:   

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské Nivy 47
821 09  Bratislava

Tel.: +421 2 5866 3356
E-mail: info.sees@seas.sk
Web: www.energetickesluzby.sk

 

^ späť

Koncern Siemens AG patrí k najvýznamnejším elektrotechnickým koncernom. Ako jediná firma na svete pokrýva prakticky celé spektrum elektrotechniky a elektroniky. Skupinu Siemens na Slovensku tvorí 5 spoločností: Siemens s.r.o., Siemens Healthcare s r.o., Siemens Convergence Creators, s.r.o., Siprin, s.r.o., SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.  

> viac


Spoločnosť Siemens s.r.o je hlavným predstaviteľom medzinárodného koncernu Siemens na Slovensku.a tvorí ju 7 divízií, ktoré patria k trhovým lídrom v v oblastiach elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie. Predaj produktov a riešení, projektovanie, servis a ďalšie služby v segmentoch priemyslu, energetiky, miest a infraštruktúry predstavujú divízie Power and Gas, Wind Power and Renewables, Power Generation Services, Energy Management, Building Technologies, Mobility, Digital Factory, Process Industries and Drives.
Divízia Technológie budov (Siemens Building Technologies) zameriava svoje aktivity na oblasť zabezpečenia energetickej efektívnosti, optimálneho komfortu, ekologickej, bezpečnej a bezproblémovej prevádzky budov a priemyselných objektov. Ponúka komplexnú škálu systémov automatizácie budov a produktov pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu pre každú oblasť využitia ako je vykurovanie, vetranie, klimatizácia či chladenie a pre všetky technické požiadavky. Zároveň patrí k popredným svetovým dodávateľom technológií zameraných na požiarnu bezpečnosť.

 

Kontakt:

Technológie budov

Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Tel.: 02 5968 3102, 02 5968 1114
E-mail: kontakt.sk@siemens.com
Web: www.siemens.sk

 

^ späť

Simulácie Budov, s.r.o. je malá inžinierska konzultačná spoločnosť s viac ako 10 ročnou históriou v oblasti energetických a enviromentálnych koncepcií budov. Hlavným poslaním spoločnosti je poskytovanie technického poradenstva pre inovatívne koncepcie “zelených” a “udržateľných” budov v rámci certifikácie BREEAM a LEED, navrhovania a optimalizácie budov pomocou moderných metód počítačových simulácií a stavebnej fyziky. 

> viac


Naša spoločnosť ponúka komplexnú podporu pri spracovaní podkladov, štúdií a získaní medzinárodných certifikátov “zelených” a “udržateľných” budov:

 • BREEAM licensed assessor – v našom tíme je jeden z prvých licencovaných poradcov pre hodnotenie BREEAM International (Europe + Bespoke) na Slovensku
 • LEED Accredited Professional (AP) – poskytujeme služby akreditovaného profesionála pre LEED NC (new construction + major renovations) a LEED CS (core & shell)

Hlavnou expertízou spoločnosti je aplikácia moderných metód počítačových simulácií pre hodnotenie, optimalizáciu a integrované projektovanie energií a vnútorného prostredia budov:

 • Denné osvetlenie – BREEAM HEA1, LEED IEQ 8.1
 • Umelé osvetlenie – BREEAM HEA 5
 • Dynamické energetické simulácie budov – BREEAM ENE 1/5, LEED EA 1/2
 • Tepelná pohoda a kvalita vnútorného vzduchu – BREEAM HEA10, LEED IEQ 7
 • Vetrové štúdie
 • Vetranie podzemných parkovísk
 • Systémy odvodu tepla a dymu
 • Fasádna technika

V rámci nášho komplexného prístupu pri navrhovaní a hodnotení “zelených” a “udržateľných” budov ponúkame aj služby stavebnej fyziky podľa požiadaviek slovenskej legislatívy:

 • Denné osvetlenie a preslnenie budov
 • Tepelná ochrana budov
 • Energetická certifikácia budov
 • Stavebná akustika a ochrana pred hlukom
 • Experimentálne merania stavebných konštrukcií a vnútorného prostredia budov 

 

Kontakt:

Konateľ spoločnosti: Ing. Milan Janák, Ph.D

Simulácie Budov, s.r.o.
Hanulova 9
841 01 Bratislava

Telefón: 00421 903 776610
E-mail: janak@simulaciebudov.sk
Web: www.simulaciebudov.sk

 

^ späť

Solved – The Cleantech Company Ltd. (OZ) – Fínska spoločnosť Solved pomáha slovenským spoločnostiam, organizáciám a mestám pri zavádzaní energeticky účinných a environmentálne vhodných riešení za účelom optimalizácie nákladov a posilnenia konkurencieschopnosti. Poskytuje poradenské služby, ktoré reagujú na vaše environmentálne a energetické výzvy. Spolupráca a konzultácia s poprednými expertmi doma a v zahraničí prebieha najmä prostredníctvom internetu, čím vám šetrí čas a peniaze.  

> viac


Platforma Solved bola spustená v januári 2012 pod značkou Cleantech Finland, za účasti zástupcov firiem, fínskej vlády a vedeckých inštitúcií. Solved je výsledkom spoločného úsilia významných spoločností a organizácií z Fínska a z iných štátov. Solved patrí, podľa hodnotenia StartupRanking.com a San Francisco Oy – The Startup Agency, k najinovatívnejším fínskym spoločnostiam v oblasti čistých technológií.

Solved spája popredných multidisciplinárnych expertov z celého sveta v oblasti čistých technológií s klientmi a ich partnermi, resp. zákazníkmi za účelom rýchleho spoluvytvárania nových udržateľných riešení.

Solved je určený najmä priemyselným podnikom, investorom, obciam a mestám, ktoré stoja pred mnohými výzvami v oblasti energetiky a životného prostredia a zároveň aktívne hľadajú riešenia, ktoré ich posunú vpred.

 

Kontakt:  

Solved – The Cleantech Company Ltd. (OZ)

Hviezdoslavovo námestie 20, 811 02 Bratislava
Hana Ovesna

Tel:
Mobil: +421 908 236 756
E-mail: hana.ovesna@solved.fi
Web: www.solved.fi

 

^ späť

 

TAW, s.r.o. je spoločnosť zameraná na stavebnú činnosť v odvetviach pozemných a inžinierskych stavieb. Ambícia spoločnosti je orientácia na udržateľnú výstavbu a využitie obnoviteľných zdrojov energie. 

> viac


Hlavné činnosti v oblasti pozemných stavieb:

Zakladanie stavieb, zemné práce, oceľové konštrukcie, železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, strešné konštrukcie, omietky, zateplenie, podlahy a potery.
Spoločnosť tiež pokytuje výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru, montáž vykurovania, montáž plynoinštalácií, montáž elektroinštalácií a montáž zdravotechniky.

Hlavné činnosti v oblasti inžinierskych stavieb:

Výstavba verejných a areaálnych vodovodov, realizácia domových vodovodných prípojok, výstavba a montáž vodomerných šachiet, výstavba verejných a areálových kanalizácií, realizácia domových kanalizačných prípojok, opravy a rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií.
Výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebný dozor v oblasti inžinierskych stavieb.

 

Kontakt:   

Riaditeľ spoločnosti: Pavol Kukura

TAW, s.r.o.
Hlohovecká 13
951 41  Lužianky 

tel: +421 903 706 105
E-mail: info@taw.sk
Web:  www.taw.sk

 

^ späť

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska.

> viac


Kontakt:   

Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Vysokoškolská 4
042 00 Košice

tel: +421 55 602 4160
E-mail: silvia.vilcekova@tuke.sk
Web: www.tuke.sk

 

^ späť

Technický a skúšobný ústav stavebný  

> viac


Kontakt:

821 04 Bratislava

Telefón: 02/492 281 01

 

^ späť

Teichmann & Compagnons Property Networks GmbH je investično developerská spoločnost‘ založená v Berlíne v roku 1996. Neskôr otvorila svoje pobočky aj v Budapešti, Viedni a Bratislave. 

> viac


Spoločnosť‘ rozvíja vlastné projekty, ale aj poskytuje komplexné developerské služby iným investorom / partnerom:  

 • Analýza trhu, výber vhodnej lokality a zaobstaranie pozemku 
 • Návrh optimálneho spôsobu financovania, finančné zabezpečenie 
 • Analýza investícií 
 • Príprava projektu – zabezpečenie projektovej dokumentácie a úradných povolení  •
 • tavebný management 
 • Projektmanagement 
 • Marketingmanagement (prenájom, predaj)

 

Kontakt:   

Konateľ spoločnosti: Ing. Rastislav Badalík, Phd. 

Teichmann & Compagnons Property Networks Slovakia s.r.o.
Bajkalská 30
821 05 Bratislava

Telefón: +421/903 904 205
E-mail: sk@tcpn.eu
Web: www.teichmanncpn.eu

 

^ späť

TriGranit Centrum, a.s.  

> viac


 

Kontakt:

Lakeside Park
Tomášikova 64
831 04 Bratislava

 

^ späť

VCES a.s. zaisťuje generálne dodávky stavieb od prípravy zákazky cez spracovanie projektovej dokumentácie až po vlastnú realizáciu stavby. Kľúčovým stavebným prúdom spoločnosti sú pozemné stavby (občianske, bytové, sociálne a nemocničné stavby, priemyselné stavby, rekonštrukcie), vodohospodárske a vodné stavby, ekologické, inžinierske a dopravné stavby.

V polovici roku 2006 sa VCES stala dcérskou spoločnosťou druhej najväčšej stavebnej spoločnosti na svete – stavebnej skupiny Bouygues.

> viac


Spoločnosť disponuje značnou stavebnou kapacitou umocnenou rozvinutou vnútornou deľbou práce. VCES taktiež realizuje významné verejné zákazky i rozsiahle stavebné diela pre investorov zo súkromného sektoru.

Zelený rozvoj ako opodstatnenie:

Leader v oblasti trvale udržateľného rozvoja v stavebníctve :

 • Stavby spoločnosti sú certifikované podľa vnútrofiremných štandardov ECOSITE (istota pre zákazníka, že pri realizácii výstavby boli environmentálne dopady stavby vylúčené, alebo minimalizované)
 • Ponúkajú ekologicky výnosné alternatívy a inovácie
 • Ponúkajú medzinárodné ekologické certifikáty a sprevádzanie klientov na tejto ceste
 • Aplikujú firemnú chartu ekologických stavieb a kritériá koncepcie „Green Site Office!“, aby sa minimalizoval vplyv na stavby
 • Limitujú odpady, spotrebu energie a vody, obnova a recyklovanie materiálov, ochrana biodiverzity atď.
 • Certifikácia podľa systému BREEAM a LEED (V rámci tejto certifikácie sú posudzované všetky fázy života projektu).

 

Portfólio zelených budov:
– Palác Křížík, Praha

 

Kontakt:

Business Development Manager: Ing. Romain Coiquaud 

VCES a.s., A BOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY
Lombardiniho 22/A
831 03 BRATISLAVA

Mobil: +421 918 404 506
E-mail: romain.coiquaud@vces.sk
Web: www.vces.sk
Web: www.bouygues-construction.com

 

^ späť

Cieľom spoločnosti VELUX je vytvoriť optimálne podmienky pre obývanie podkrovných priestorov s využitím svetla a čerstvého vzduchu. Výrobný sortiment spoločnosti VELUX zahŕňa široký výber strešných okien, svetlíkov, zároveň aj riešenia pre ploché strechy. VELUX ponúka celú škálu roliet a žalúzií, vonkajších roliet, montážnych prvkov, výrobkov s manuálnym, elektrickým ovládaním, ale aj na solárny pohon, ďalej solárne panely na montáž do strešnej krytiny. 

> viac


Spoločnosť VELUX vlastní výrobné závody v 11 krajinách sveta a obchodné spoločnosti v takmer 40 krajinách. Patrí k najsilnejším značkám na svete v oblasti priemyslu stavebných hmôt. Jej výrobky sa predávajú vo väčšine krajín sveta. Skupina VELUX zamestnáva približne 10 000 zamestnancov. Jej vlastníkom je spoločnosť VKR Holding A/S, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je majetkom zakladateľa spoločnosti a jeho rodiny.

Projekt VELUX Model Home 2020 je súčasťou stratégie skupiny VELUX, prostredníctvom ktorej sa spoločnosť aktívne zapája do budovania udržateľného bývania. Tento experimentálny projekt napĺňa víziu CO2 neutrálnych budov, ktoré predstavujú riešenie pre budúce generácie stavieb. V týchto budovách vytvára dostatok denného svetla a čerstvého vzduchu zdravé a pohodlné miesto pre život.

Princíp aktívneho domu je postavený na troch pilieroch – energetickej úspornosti, komfortu bývania a zdravej vnútornej klíme a šetrnosti k životnému prostrediu. Toho sa dá dosiahnuť prostredníctvom i dnes bežne používaných a dostupných technológií, materiálov a výrobkov, akými sú napríklad strešné okná. Všetky budovy projektu VELUX Model Home 2020 spája aj vizionárska architektúra.

Každý aktívny dom projektu VELUX Model Home 2020 odráža rôzne klimatické, kultúrne a architektonické podmienky zeme, v ktorej sú a budú postavené. Prvé dva aktívne domy – Dom pre život a Zelený maják – stoja od roku 2009 v Dánsku. Po rakúskom Slnečnom dome postavenom v roku 2010 nasledovujú ešte tri domy, a to v Nemecku, vo Veľkej Británii a Francúzsku. Aktívne domy sa budujú v úzkej spolupráci s miestnymi a regionálnymi partnermi, dodávateľmi, architektmi, inžiniermi a vedeckými pracovníkmi.

Portfólio zelených projektov:

 • Sunlighthouse, Pressbaum
 • Green lighthouse, Kodaň
 • Home for Life, Lystrup
 • LichtAktiv Haus, Hamburg

 

Kontakt:

Sales manager : Ing. Miroslav Vajda

VELUX Slovensko s.r.o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava

Telefón: 02 / 33 000 555
E-mail: info.v-sk@velux.com
Web: www.velux.sk

 

^ späť

Viessmann patrí k popredným medzinárodným výrobcom inteligentných, komfortných a účinných systémov pre výrobu tepla, klimatizácií, vetrania a chladenia či decentrálnu výrobu elektrickej energie.  

> viac


Kontakt:   

Viessmann, s.r.o.
Ivánska cesta 30/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika

E-mail: viessmann@viessmann.com
Web: www.viessmann.sk

 

^ späť

Na Slovensku zastupuje spoločnosť Xella pobočka Xella Slovensko, s. r. o., ktorá sa môže pochváliť ročným objemom produkcie viac než 300 tis. m3 materiálu YTONG a zamestnáva viac než 130 zamestnancov v jednom výrobnom závode. Podobne ako na Slovensku tak aj v ČR je lídrom na trhu s pórobetónom.  

> viac


V našom portfóliu nájdete tiež vápenno-pieskové tvárnice Silka a minerálne izolačné dosky Multipor. Výroba sadrovláknitých dosiek je na Slovensku zastúpená spoločnosťou Xella, Trockenbau – Systeme. Dominantný je predaj murovacích tvárnic a ich doplnkových prvkov pod značkou Ytong, tvoriaci ucelený stavebný systém YTONG je biela tvárnica, ktorá je vyrobená z vápna, piesku, cementu a vody. Vnútri obsahuje milióny vzduchových pórov, ktoré jej tiež dali meno: pórobetón. Prvýkrát bola priemyselne vyrobená pred viac než 80 rokmi v juhošvédskom meste Yxhultu. Značka bola oficiálne zaregistrovaná v roku 1940, ale už v roku 1923 namiešal dr. Axel Erikson bázu na priemyselnú výrobu autoklávového pórobetónu. Názov značky je odvodený z miesta výroby a názvu technológie: Yxhult + Gasbetong = YTONG. YTONG sa stal prvou registrovanou značkou stavebného materiálu, ktorá sa presadila po celom svete a trvale zmenila stavanie. Tento systém presných hladkých tvárnic zlepšil tepelnú izoláciu o 20 %, zrýchlil proces stavania a znížil stavebné náklady. Od roku 1960 je na trhu presná hladká tvárnica YTONG, ktorú je možné spojovať tenkovrstvovou murovacou maltou do takmer bezškárovej steny.

 

Kontakt:  

Ing. Martin Mihál

Xella Slovensko, spol. s r.o.
Bajkalská 25
82718 Bratislava 2 

Mobil: 02/ 581 030 51
E-mail: ytonglinka.sk@xella.com
web: www.xella.sk

 

^ späť

ZG Lighting Slovakia, s.r.o.

> viac


Kontakt:   

ZG Lighting Slovakia s.r.o.
Tomášikova 64
831 04  Bratislava 

E-mail: peter.misik@zumtobelgroup.com

Web: http://www.zumtobel.com/sk-sk/

 

^ späť