Osvetlenie

 

Firma DNA Slovakia s.r.o. bola založená v roku 1996 ako obchodná spoločnosť, ktorá od svojho vzniku pôsobí na slovenskom trhu a zaoberá sa dovozom a predajom kompletného sortimentu komponentov svetelnej techniky, LED technológií od významných svetových výrobcov s dôrazom na kvalitu. Výber renomovaných svetových výrobcov, dodávka materiálu, odborné poradenstvo, kvalitný servis je záruka spoľahlivého obchodného partnera.  

> viac


V súčasnom, neustále sa meniacom období sa zvyšujú požiadavky a potreby zákazníkov v oblasti inteligentných elektrických inštalácií osvetlenia. Pre uspokojenie týchto potrieb zákazníka spoločnosť rozšírila svoje aktivity v oblasti riadenia vnútorného a vonkajšieho osvetlenia, inteligentné budovy riadené systémom DALI (Digital Addressable Lighting Interface – digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia).

Delight je označenie digitálneho riadenia, ktoré dokáže riadiť každé svietidlo samostatne, po skupinách, navoliť rôznu intenzitu svetla podľa Vašich požiadaviek, dennej doby, prítomnosti osôb atď. s možnosťou využitia kdekoľvek od veľkých priemyselných hál a nákupných centier až po útulné domovy Vašich rodín.

Vysoká efektivita a účinnosť osvetľovacieho systému vylepšujú naše životné prostredie. Ušetrenou elektrickou energiou prispievame k znižovaniu produkcii CO2, čím smerujeme k zelenej inteligencii. 

Systém inteligentného osvetlenia sa skladá z komponentov svetovej značky HELVAR. Táto fínska spoločnosť patrí od jej založenia (r. 1921) k najprogresívnejším výrobcom elektronických komponentov a je významným dodávateľom systémov inteligentného osvetlenia. 

Spoločnosť DNA Slovakia je certifikovaným distribútorom produktov spoločnosti HELVAR pre Slovenskú republiku. Vychádza v ústrety všetkým záujemcom, ktorí majú záujem o aktuálne svetové trendy v oblasti osvetlenia, o využívanie progresívnych technológií či šetrných riešení v architektúre.

 

Kontakt:   

Riaditeľ spoločnosti: Ing. Július Slamenka

DNA Slovakia, s.r.o.
Komárňanská cesta 13
940 43 Nové Zámky 

Telefón: 035/6400616
E-mail: info@dnaslovakia.sk
Web: www.dnaslovakia.sk

 

^ späť

Spoločnosť LIGHTECH, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu už 11 rokov. Svojim zákazníkom poskytuje kvalitnú a komplexnú službu pri riešení osvetlenia interiéru, obce a mesta. Začínajúc od špecifikácie základných požiadaviek, výberom technicky, dizajnovo i finančne vhodného riešenia projekčnej prípravy až po kompletnú dodávku svetelnej techniky, potrebného príslušenstva, realizácie kvalifikovanej montáže a stavebného i autorského dozoru. 

> viac


LIGHTECH kladie dôraz na spoluprácu s architektmi, stavebníkmi, dizajnérmi a projektantmi osvetľovaného priestoru.
Veľkú časť z ich realizovaných projektov tvoria osvetľovacie sústavy pre mestá, obce, byty, rodinné domy, reštaurácie, kancelárie, polyfunkčné budovy, priemysel, ale aj hotely, záhrady, parky a iluminácie budov.

V spolupráci s odbornou a vedeckou obcou realizujú svetelno-technické merania a vytvárajú svetelno-technické posudky a riešia viaceré doposiaľ neriešené úlohy, ktoré prináša život našich zákazníkov.

Spoločnosť LIGHTECH, s.r.o. ponúka prostriedky pre využitie energie podľa európskych štandardov, ktoré sú v súlade s európskymi smernicami. Osvetlenie, ktoré navrhujú a dodávajú, spĺňa všetky požiadavky vrátane požiadaviek na ergonómiu, zamedzenie oslnenia, správne podanie farieb a kvalitatívne parametre osvetlenia. Zvlášť prihliadajú na využitie denného osvetlenia ako aj na hospodárenie s využívanou elektrickou energiou.
Ideálom je svietidlo vynikajúceho vzhľadu s ergonomickými, technickými a materiálnymi kvalitami. Spoločnosť LIGHTECH sa sústreďuje nielen na kvalitu samotného projektu osvetlenia, ale tiež na kvalitu a precízny výber svietidiel, svetelných zdrojov a riadiacich systémov osvetlenia.

 

Kontakt:

Konatelia spoločnosti: Ing. Eduard Kačík. Ing. Richard Kačík

Kominárska 2-4
Bratislava 831 04

Telefón: 0421-2-63 811 070
E-mail: lightech@lightech.sk
Web: www.lightech.sk

 

^ späť

Philips Slovakia, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou holandského koncernu Royal Philips Electronics, jednej z najväčších elektronických spoločností na svete a najväčšej elektronickej spoločnosti v Európe.

Royal Philips Electronics of the Netherlands (NYSE: PHG, AEX: PHI) bola založená pred 120 rokmi a dnes je diverzifikovanou spoločnosťou, zameranou na skvalitnenie života ľudí pomocou aktuálnych inovácií.

> viac


Philips ako popredná svetová spoločnosť v oblasti zdravotníctva, životného štýlu a osvetľovania integruje technológie a dizajn do riešení zameraných na potreby ľudí, so zásadným pohľadom na potreby zákazníka a záväzkom spoločnosti pre vnímanie a jednoduchosť ,,sense and simplicity”. Philips so sídlom vedenia spoločnosti v Holandsku zamestnáva približne 119 000 pracovníkov vo viac ako 60 krajinách sveta. Spoločnosť je lídrom na trhu v oblasti kardiologickej starostlivosti, akútnej starostlivosti a domácej liečebnej starostlivosti, energeticky účinných riešení osvetlenia a nových osvetľovacích aplikácií, ako aj výrobkov pre životný štýl a pohodu osôb a zábavu, s pozíciou lídra v oblasti plochých TV, pánskych holiacich strojov a strihačov vlasov, prenosnej zábavnej elektroniky a zubnej techniky.

Samostatná jednotka Philips Slovakia s. r. o. bola založená v roku 1993, ako prvá medzinárodná spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou spotrebnej elektroniky, domácich spotrebičov a produktov svetelnej techniky na Slovensku.
Na Slovensku pôsobia sektory:

  • Spotrebiteľské produkty pre životný štýl (Consumer Lifestyle)
  • Svetelná technika (Lighting) v členení Profesionálne aplikácie osvetlenia (Philips Lighting Solutions) a Spotrebiteľká svetelná technika (Consumer Lighting)
  • Zdravotná starostlivosť (Healthcare)

V súlade s filozofiou neustáleho zdokonaľovania, spoločnosť pracuje na zlepšovaní svojich výsledkov s ohľadom na ekonomickú prosperitu, environmentálnu kvalitu, trvalú udržateľnosť a sociálnu rovnosť.
Snahy Philips Slovakia s.r.o. majú veľmi široký záber a dotýkajú sa zdokonaľovania procesu informovania o výsledkoch v oblasti trvalej udržateľnosti, dialógu so všetkými zainteresovanými subjektami, riadenia dodávateľov, diverzity a inklúzie, ale aj programu EcoVision.

Portfólio zelených projektov
– Podpolianske strojárne (PPS Group), Detva

 

Kontakt:
Philips Slovakia s.r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava

Web: www.philips.sk

 

^ späť

Firma Zumtobel, podnik zo skupiny Zumtobel Group vyvíja inovatívne a individuálne svetelné riešenia, ktoré vyhovujú ergonomickým a ekonomicko-ekologickým požiadavkám a vytvárajú estetickú pridanú hodnotu. S vlastnými predajnými organizáciami a zastúpením v 70 krajinách je firma schopná medzinárodnej prezentácie u zákazníka priamo na mieste.  

> viac


Podnik kladie veľký doraz na medzinárodný kontakt s celosvetovou sieťou špecialistov a partnerov pre plánovanie v rámci osvetlenia.

Firma Zumtobel skúma zdravotné účinky svetla a neustále zlepšuje ich využiteľnosť pri čom zohľadňuje aj spotrebu energie osvetlenia. Koncept rovnováhy medzi svetlom pre pohodlie človeka a optimálnu energetickú efektivitu uvádza do súladu oba aspekty osvetlenia: Human Light + Energy Efficiency = „Humanergy Balance“.

K dosiahnutiu najväčšej kvality osvetlenia pre človeka využíva Zumtobel všetky technické možnosti. Technológia ako waveguide, mikropyramídová štruktúra, či technológia LED sa využíva k získaniu kvalitných produktov, systémov a konceptov osvetlenia. Zvláštny dôraz sa v aplikovanom výskume kladie na energetickú efektivitu.

 

Kontakt:

Zumtobel Lighting s.r.o
Jankovcova 2
170 00 Praha 7

Telefon: +420 724 719 646
E-mail: slovensko@zumtobel.com
Web: www.zumtobel.cz

 

^ späť