Realizátor

 

http://skgbc.eu/portal/wp-content/uploads/Pro-Interier-logo.jpg
Spoločnosť ProInterier s.r.o. poskytuje komplexnú ponuku produktov a služieb pre podlahové riešenia interiéru. Všetko od návrhu, rozpočtovania, spracovania projektu až po samotnú realizáciu formou priamych dodávok od výrobcov a z vlastnej výroby. Jej cieľom je stať sa preferovaným partnerom v oblasti technického riešenia realizácií podláh pre administratívu, verejné priestrory, zdravotníctvo, školstvo a priemysel.

> viac

 

Spoločnosť ProInterier bola založená v roku 1991, v tej dobe pod označením Stamon, od roku 2002 až po súčasnosť už pod názvom ProInterier s.r.o., v tej dobe pôsobiaca ako obchodná a realizačná firma s výhradným zastúpením pre kobercové štvorce značky Interface Heuga. Postupom času pribúdali dalšie produkty umožňujúce poskytovať plný servis v oblasti dodávok podlahových krytín.

V roku 2003 došlo k dohode o lokálnom zastupovaní popredného nemeckého výrobcu zdvojených podláh a zahájenia realizácií dodávok stavebných kancelárskych fitoutov. Ako silný a stabilný obchodný partner naša spoločnosť uviedla na jeseň roku 2010 na trh systém zdvojených podlah pod vlastnou registrovanou značkou PROSYSTEM.

V roku 2009 bolo do našej ponuky začlenené výhradné zastúpenie významného európskeho výrobcu mobilných kancelárskych priečok Partena.

V roku 2011 sme prevzali výhradné zastúpenie nemeckého výrobcu kaučukových krytín nora v Českej republike, v roku 2015 na Slovensku a 2017 v Maďarsku. Vďaka tomu máme takmer všetky produkty v oblasti kancelárskeho stavebného Fitoutu vo vlastnej réžii. Hoci sa špecializujeme na kancelárske priestory, dokážeme v rámci našich služieb ponúknuť plný servis napr. hotelovému segmentu, ale i segmentu zdravotníctva, školstva, či športu.

V súčasnej dobe pôsobíme v troch krajinách s centrálou v Prahe a pobočkami v Brne, Ostrave, Bratislave a Budapešti. Našim klientom môžeme ponúknuť riešenia moderného a architektonicky nadčasového interiéru s dôrazom na ekológiu životného prostredia a trvalú udržateľnosť.

 

Kontakt:   

Kontaktná osoba: Kristína Čajánková

ProInterier s.r.o.

Slovnaftská 102

821 07 Bratislava

Telefón: +421 2 33 087 111
E-mail: info@pro-interier.sk
Web: www.pro-interier.sk

 

^ späť

TAW, s.r.o. je spoločnosť zameraná na stavebnú činnosť v odvetviach pozemných a inžinierskych stavieb. Ambícia spoločnosti je orientácia na udržateľnú výstavbu a využitie obnoviteľných zdrojov energie. 

> viac


Hlavné činnosti v oblasti pozemných stavieb:

Zakladanie stavieb, zemné práce, oceľové konštrukcie, železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, strešné konštrukcie, omietky, zateplenie, podlahy a potery.
Spoločnosť tiež pokytuje výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru, montáž vykurovania, montáž plynoinštalácií, montáž elektroinštalácií a montáž zdravotechniky.

Hlavné činnosti v oblasti inžinierskych stavieb:

Výstavba verejných a areaálnych vodovodov, realizácia domových vodovodných prípojok, výstavba a montáž vodomerných šachiet, výstavba verejných a areálových kanalizácií, realizácia domových kanalizačných prípojok, opravy a rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií.
Výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebný dozor v oblasti inžinierskych stavieb.

 

Kontakt:   

Riaditeľ spoločnosti: Pavol Kukura

TAW, s.r.o.
Hlohovecká 13
951 41  Lužianky 

tel: +421 903 706 105
E-mail: info@taw.sk
Web:  www.taw.sk

 

^ späť

VCES a.s. zaisťuje generálne dodávky stavieb od prípravy zákazky cez spracovanie projektovej dokumentácie až po vlastnú realizáciu stavby. Kľúčovým stavebným prúdom spoločnosti sú pozemné stavby (občianske, bytové, sociálne a nemocničné stavby, priemyselné stavby, rekonštrukcie), vodohospodárske a vodné stavby, ekologické, inžinierske a dopravné stavby.

V polovici roku 2006 sa VCES stala dcérskou spoločnosťou druhej najväčšej stavebnej spoločnosti na svete – stavebnej skupiny Bouygues.

> viac


Spoločnosť disponuje značnou stavebnou kapacitou umocnenou rozvinutou vnútornou deľbou práce. VCES taktiež realizuje významné verejné zákazky i rozsiahle stavebné diela pre investorov zo súkromného sektoru.

Zelený rozvoj ako opodstatnenie:

Leader v oblasti trvale udržateľného rozvoja v stavebníctve :

  • Stavby spoločnosti sú certifikované podľa vnútrofiremných štandardov ECOSITE (istota pre zákazníka, že pri realizácii výstavby boli environmentálne dopady stavby vylúčené, alebo minimalizované)
  • Ponúkajú ekologicky výnosné alternatívy a inovácie
  • Ponúkajú medzinárodné ekologické certifikáty a sprevádzanie klientov na tejto ceste
  • Aplikujú firemnú chartu ekologických stavieb a kritériá koncepcie „Green Site Office!“, aby sa minimalizoval vplyv na stavby
  • Limitujú odpady, spotrebu energie a vody, obnova a recyklovanie materiálov, ochrana biodiverzity atď.
  • Certifikácia podľa systému BREEAM a LEED (V rámci tejto certifikácie sú posudzované všetky fázy života projektu).

 

Portfólio zelených budov:
– Palác Křížík, Praha

 

Kontakt:

Business Development Manager: Ing. Romain Coiquaud 

VCES a.s., A BOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY
Lombardiniho 22/A
831 03 BRATISLAVA

Mobil: +421 918 404 506
E-mail: romain.coiquaud@vces.sk
Web: www.vces.sk
Web: www.bouygues-construction.com

 

^ späť