Loading Udalosti

« All Udalosti

Konferencia: Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe 2019

apríl 25

 UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE

Medzinárodná odborná konferencia

9. ROČNÍK EUROSTAV CONFERENCE A 6. ROČNÍK KONFERENCIE SKGBC

Hlavná téma: „Hľadanie nových ciest“

S podtitulom: „Adaptácia budov na klimatické zmeny“

 

Zámerom konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe je riešiť kľúčové otázky a trendy týkajúce sa udržateľných budov v regióne strednej a východnej Európy. Chce osloviť firmy i jednotlivcov, ktorí sa chcú zapojiť do rozvoja udržateľnej architektúry a stavebníctva na Slovensku.

Konferencia je určená všetkým účastníkom investičného procesu, od architektov, projektantov, manažérov firiem pôsobiacich na stavebnom trhu, až po developerov a investorov.

Cieľom konferencie je medzinárodná výmena skúseností. Konferencia prispieva k širšej osvete témy medzi odbornou verejnosťou, zviditeľňuje projekty udržateľnej architektúry, pripravované i realizované u nás aj v zahraničí. Poukazuje najmä na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby, ktorej výsledkom má byť udržateľná architektúra a vytvára priestor na odborné diskusie rozhodujúcich subjektov na stavebnom trhu počas konferencie aj spoločenského večera.

Konferencia pozostáva z 3 blokov prednášok:

  •  zelený urbanizmus
  •  zdravé vnútorné prostredie
  • architektonický blok

Pre tento ročník je predbežne navrhnutá jedna panelová diskusia – zameraná na zdravé vnútorné prostredie.

 

                                                       Odborní garanti

                                                           

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.                                   prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. 
       zakladateľka konferencie                                        Fakulta architektúry STU Bratislava

 

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

                                                    

Organizátori:                                                                                Spoluorganizátori:

                                                              

Podrobnosti

Dátum:
apríl 25
Udalosť Category: