Hospodárenie s vodou v budovách: využitie sivej a dažďovej vody

Hospodárenie s vodou v budovách: využitie sivej a dažďovej vody
Slovenská rada pre zelené budovy v spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy usporiadala 12. októbra Green Business Workshop: Hospodárenie s vodou v budovách: využitie sivej a dažďovej vody. Podujatie sa konalo v priestoroch jedného z členov CZGBC spoločnosti ASIO NEW v Brne, ktorá sa venuje čisteniu úprave vody.

Úvod workshopu patril moderátorke podujatia, prof. Zuzane Vránayovej z Technickej univerzity v Košiciach, ktorá hovorila o vode vo vodnom cykle budovy.  Priblížila tiež výsledky celosvetového dotazníka o prístupe respondentov k zeleným strechám a predstavila experimentálnu zelené strechu, ktorú využíva TUKE na monitorovanie výhod zelených striech.

Medzi diskutujúcimi sa predstavili zástupcovia členských spoločností Slovenskej a Českej rady pre zelené budov. Oboznámili prítomných s možnosťami využitia sivej a dažďovej vody, významom tohto prírodného zdroja z hľadiska budúceho vývoja a legislatívnymi prekážkami obmedzujúcimi recykláciu vody,  ktoré sú v českom právnom systéme. Bolo konštatované, že napriek dlhoročným výskumom a odbornej diskusii sa tejto téme nevenuje dostatočná osveta. Nevyhnutná je schopnosť vysvetľovať dôležitosť hospodárenia s vodou širokej verejnosti. Kľúčová je preto zmena v prístupe k uvažovaniu o vode a spôsob myslenia jednotlivcov.  V tomto duchu sa niesol aj príspevok Rastilava Dvořáka z firmy LIKO-S, ktorá na svojej administratívnej budove využíva zelené strechy a fasády k zadržovaniu dažďovej vody a jej súčasťou je aj čistiareň odpadovej a sivej vody.

Eva Neudertová zo spoločnosti SKANSKA hovorila o projekte v areáli Botanica, v ktorom sa developer rozhodol recyklovať sivú vodu. O recyklácii informuje aj obyvateľov domu prostredníctvom manuálu užívateľa a taktiež samolepkou s textom ktorý informuje o tom, že splachovaním sivou vodou obyvatelia usporia až 25 % spotreby pitnej vody. Tá je umiestnená v kúpeľne/toalete a slúži predovšetkým na to, aby si pripomenuli, že sa v kúpeľni musia „správať trochu inak“, aby voda, ktorá ich umývadlami a sprchami preteká, nebola znehodnotená nevhodnými agresívnymi prípravkami a podobne.

So šetrným prístupom k vode však môže začať každý sám u seba, napríklad tým, že sa zamyslí nad výberom vhodných a šetrných prípravkov pre osobnú hygienu a údržbu domácnosti, na čo prítomných upozornil Radek Marták z firmy FOSFA.

Svoje postrehy z návštevy Izraela a  Austrálie a Oceánie pripojil konateľ spoločnosti ASIO NEW Karel Plotěný.

Príklady úspešných realizácií objektov pre likvidáciu dažďových vôd predstavil Jaroslav Beck zastupujúci firmu REHAU.

Na workshope vystúpil aj riaditeľ Štátneho fondu životného prostredia ČR, Petr Valdman, ktorý prítomných zoznámil s výsledkami prvej výzvy dodatočného programu Dešťovka.

 

FOTOGALÉRIA