Inovatívne riešenia v praxi

Inovatívne riešenia v praxi

Zelené budovy, udržateľná výstavba a inovatívne riešenia idú ruka v ruke. Presvedčiť sa o tom mohli aj hostia na  podujatí Slovenskej rady pre zelené budovy počas Týždňa zelených budov na Slovensku 2018. Raňajky sa uskutočnili v budove UNIQ Staromestská office a boli venované práve inovatívnym riešenia v tejto kancelárskej budove.

Úvod podujatia patril Dušanovi Tarčákovi zo spoločnosti Cresco, ktorá bola jedným z hostiteľov podujatia. „Cieľom architektov a developera bolo využiť ponúkané vymoženosti zelených technológií a vytvoriť príjemné pracovné prostredie pre približne 600 ľudí, ktorí pracujú v našej budove v centre Bratislavy,“ uviedol D. Tarčák, manažér projektu UNIQ Staromestská office na začiatok Green Business Breakfast-u. Práve príjemné pracovné prostredie je, podľa neho, jedným z kľúčových faktorov, ktoré firmám pomáhajú udržať si kvalitných pracovníkov a ovplyvňuje výkonnosť a dlhodobú lojalitu zamestnancov. „Zelený certifikát LEED potvrdzuje, že UNIQ Staromestská je zárukou kvalitného pracovného prostredia a zodpovedného prístupu k životnému prostrediu,“ povedal Dušan Tarčák.

Marek Kremeň zo spoločnosti EXERGY Studios sa zameral na  hodnotenie udržateľnosti. „Na Slovensku sú využívané dva certifikáty LEED a BREEAM,“ uviedol M. Kremeň. Certifikácia LEED, ktorou je ohodnotená aj táto budova sa zameriava na nasledujúce oblasti: energia a vplyv na atmosféru, udržateľné miesto výstavby, hospodárenie s vodou, materiály a zdroje, inovácie a regionálna dôležitosť a v neposlednom rade kvalita vnútorného prostredia. UNIQ Staromestská získal v kategórii Gold 66 bodov zo 110. Vysoké hodnotenie získal, okrem iného, aj v oblasti inovácií. „Mohlo by sa zdať, že dosiahnuté skóre je nízke. V skutočnosti je to ohodnotenie štandardnej práce architektov, projektantov a developera. Certifikátor, v tomto prípade, vstupoval do samotného procesu výstavby pomerne neskoro a navrhol minimum zmien,“ hodnotí Marek Kremeň. Certifikáciu udržateľnosti považuje M. Kremeň za nástroj, ktorý núti ľudí zamyslieť sa nad vecami, ktoré nie sú štandardom. „Je veľmi príjemné vidieť, ako sa povedomie o zodpovednosti pretavuje do konkrétnych projektov,“ dodal M. Kremeň.

Podľa ďalšej prezentujúcej, Barbory Markechovej z ateliéru Bogle architects, ktorý spracoval architektonický návrh budovy,  je architektúra podklad na to, aby technológie správne fungovali. „Snažili sme sa pripraviť celý architektonický návrh tak, aby budova maximálne slúžila užívateľom. Využili sme prvky biofílie, ktoré zahŕňajú zeleň nielen priamo v prostredí kancelárií. Ľudia majú priamy kontakt s prírodou, môžu vyjsť von a posedieť si na pochôdznej streche. Presklenie poskytuje nielen výhľad, ale aj prirodzené osvetlenie,“ doplnila B. Markechová.  V oblasti technológií je budova pripravená tak, aby bola schopná implementovať aj novinky, ktoré budú aktuálne za 5-10 rokov a nestratila tak na modernosti a trendovosti ani v budúcnosti.

„Technické vybavenie objektu bola oblasť, na ktorú bol pri výstavbe kladený mimoriadny dôraz“, povedal Pavol Citovický, hlavný inžinier projektu. Vetranie zabezpečuje rekuperačná vzduchotechnická jednotka, chladenie v kanceláriách je pomocou podstropných fancoilov umiestnených v znížených podhľadoch. Do výfukového nadstavca fancoilu je zaústené potrubie vzduchotechnickej jednotky s čerstvým vzduchom a vo zvýšených podhľadoch v kancelárskych priestoroch pri presklenej fasáde sú umiestnené nasávacie mriežky, cez ktoré je podtlakom prisávaný vzduch z miestnosti do podhľadu. Ako zdroj tepla je navrhnutá samostatná nízkotlaková plynová kotolňa s kondenzačnými kotlovými jednotkami. Riadená je pomocou nadradenej regulácie.

Akým spôsobom technologické inovácie použité v budove pracujú vysvetlili Dušan Antal a Maroš Galajda zo spoločnosti Siemens. Ako uviedli, SCADA systém Siemens DesigoCC (skr. DCC)  spĺňa všetky parametre systémov z kategórie GMS teda General Management Systems. Centralizovaný dohľad nad všetkými disciplínami zabezpečujúcimi bezpečnosť, ochranu proti vniknutiu, správu videokamier, protipožiarnu ochranu, komfort prostredia a správu energií, prináša zákazníkovi optimalizáciu prevádzky, prevádzkových nákladov a významné šetrenie energií. Otvorenosť a škálovateľnosť systému DCC ho predurčuje pre použitie v celej škále typu budov od malých až po extrémne veľké komplexy budov. Otvorenosť pre systémy tretích strán umožňuje jeho nasadenie v budovách počas ich celého životného cyklu od nových stavieb až po rekonštrukcie či technologické obnovy budov. Moderné grafické prostredie umožňuje zobrazenie technológií v 2D, 2D+ ako aj 3D grafike. Architektúra klient-server s plnou podporou web rozhraní je predurčená na použitie aj v mobilných zariadeniach. „DesigoCC spĺňa najvyššie IT štandardy pre bezpečnosť s možnosťou šifrovanej komunikácie v rámci systému, s možnosťou hardvérového nasadenia ako aj inštalácie vo virtuálnom prostredí,“, upresnili D. Antal a M. Galajda.