Novou výkonnou riaditeľkou SKGBC je Hana Ovesná

 

Bratislava, 1. októbra 2018 – Novou výkonnou riaditeľkou sa od 1. októbra 2018 stala Hana Ovesná. Po takmer piatich rokoch preberá štafetu v presadzovaní trendu udržateľnej výstavby na Slovensku od Ladislava Piršela.

 

Hana Ovesná absolvovala Prírodovedeckú fakultu UK. Svoje vzdelanie si doplnila o prestížny titul MRICS. Špecializuje sa na verejnú správu, územné plánovanie a urbanizmus. Pôsobila v medzinárodných developerských a stavebných spoločnostiach, kde sa zaoberala prevažne expanziou  a stavebným manažmentom  na Slovensku.  Spolupracovala tiež  s Regionálnym Environmentálnym Centrom v Bratislave pri viacerých lokálnych  aj nadnárodných projektoch. Má bohaté skúsenosti na rôznych pozíciách v oblasti  environmentálneho, či inovatívno-udržateľného charakteru. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Solved a zastáva tiež pozíciu členky predstavenstva SKGBC.

„V nasledujúcich rokoch budeme naďalej pokračovať v úsilí presadzovania trendu udržateľnej výstavby, v čom nás povzbudzuje aj stále vzrastajúci záujem verejnosti o zdravé životné prostredie, udržateľný rozvoj a zdravé vnútorné prostredie“ uviedla Hana Ovesná.

Ladislav Piršel zastával túto funkciu od roku 2014 a naďalej ostáva v rade aktívny prostredníctvom spoločnosti alocons, s.r.o., ktorá je členskou spoločnosťou SKGBC.

Rada pod vedením Ladislava Piršela dosiahla výrazné úspechy a dostala do povedomia odbornej i laickej verejnosti“, povedal predseda predstavenstva SKGBC Pavol Kukura.  „Riaditeľ exekutívy v Slovenskej rade pre zelené budovy je zodpovedný za šírenie a realizáciu vízie, ktorou je najmä rozvoj trhu a legislatívne zmeny smerom k udržateľnej výstavbe, ako aj informovanie a osveta verejnosti. Hana Ovesná má na splnenie tejto úlohy tie najlepšie predpoklady,“ dodal Pavol Kukura.

-e

O SKGBC:

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podporovať rozvoj trhu, legislatívne zmeny, vzdelávanie odbornej i laickej verejnosti, aby sa energeticky úsporné budovy a udržateľná výstavba na Slovensku stali bežnou vecou. Sleduje pritom všetky tri piliere udržateľnosti: ekonomiku, ekológiu i sociálne aspekty, ktoré musia byť v prípade zelených budov v súlade. V rámci princípov udržateľnej výstavby sa budovy vnímajú komplexne – vzhľadom na celý ich životný cyklus (od návrhu a výstavby, cez prevádzku, až po likvidáciu a recykláciu materiálov). SKGBC združuje spoločnosti, ktoré považujú energetickú úspornosť, udržateľnosť a zodpovednosť za súčasť svojej firemnej filozofie a dlhodobej stratégie rozvoja. Viac sa dočítate na webovej stránke www.skgbc.org.

Kontakt pre médiá:

Ing. Erika Farenzenová

Marketing / event manager

Slovenská rada pre zelené budovy

Mobil: +421 915 774 241

E-mail: erika.farenzenova@skgbc.org