ZÁVER SEPTEMBRA BUDE PATRIŤ ZELENÝM BUDOVÁM A EKOLOGICKÝM RIEŠENIAM

 

  • Týždeň zelených budov na Slovensku už po ôsmy raz
  • Green Day – zábavno-vzdelávací program pre študentov stredných škôl v spolupráci s Fakultou architektúry STU
  • Posledný septembrový týždeň sa bude niesť v duchu motta „EKOLOGICKY – ZDRAVO – EFEKTÍVNE“

 

 Bratislava 18. septembra 2018 –  Týždeň zelených budov na Slovensku, ktorý sa každoročne koná súbežne so Svetovým týždňom zelených budov, aj tento rok pripomenie dôležitosť udržateľných stavieb a ich vplyvu na zdravie ľudí a kvalitu životného prostredia. Podujatia, ktorých cieľom je informovať odborníkov i širokú verejnosť o dôležitosti zelených budov sa uskutočnia od 24.9. do 2.10.2018.

Týždeň zelených budov je príležitosťou na celosvetovú spoluprácu s cieľom demonštrovať a intenzívne komunikovať potenciál a výhody zelených budov a ich aktuálny stav na trhu. Podľa najnovších prieskumov trávi súčasný moderný človek v budovách 80 až 95 percent svojho času. Nie je preto jedno, v akom stave sa budovy nachádzajú a v akom vnútornom prostredí žijeme, pracujeme, učíme sa“, vysvetľuje Ladislav Piršel, výkonný riaditeľ SKGBC. Ak k tomu pridáme fakt, že budovy spotrebúvajú 40% energie, 17% pitnej vody, 25% vyťaženého dreva, 40 až 50% všetkých surovín a podľa OSN sú zodpovedné za 33% emisií skleníkových plynov, musíme sa vážne zaoberať ich vplyvom na naše zdravie a okolie. „Zelené budovy majú pozitívny vplyv na zdravie ich obyvateľov, pracovnú pohodu a produktivitu užívateľov kancelárií v zelených administratívnych centrách i na životné prostredie“, vysvetľuje Ladislav Piršel.

S prezentovaním tém udržateľnej výstavby však SKGBC začne tento rok o niekoľko dní skôr. Už 21. septembra v rámci Festivalu NASUTI, ktorý sa koná v Novej Cvernovke a hľadá odpovede na otázky vzťahu kultúrnych aktivít a environmentálnej udržateľnosti, bude zástupca SKGBC hovoriť o rodinných domoch a bytoch, ktoré môžu byť tiež prospešné pre zdravie ich obyvateľov i životné prostredie.

Nielen  prínosu zelených budov, ale ekológii v širšom meradle sa venuje GREEN DAY.  Pôjde už o piaty ročník zábavno-vzdelávacieho dňa pre študentov stredných škôl a širokú verejnosť, ktorý organizuje SKGBC v spolupráci s občianskym združením EKOrast. Ten sa bude konať na Fakulte architektúry STU medzi 9:00 – 14:00 hod. Študentom sa predstavia neziskové organizácie so svojimi projektami a zaujímavým programom s množstvom workshopov, prezentácií a cien. Čerešničkou na torte je hlavná cena pre školu vo forme osvetlenia jednej učebne od spoločnosti Zumtobel Group.

Slovenská rada pre zelené budovy v rámci Týždňa zelených budov na Slovensku pripravuje nasledujúce podujatia:

24.9.2018 – Green Business Club: Zahájenie Týždňa zelených budov, Bratislava

25.9.2018 – Green Business Breakfast: UNIQ – Inovatívne riešenia v praxi, Bratislava

26.9.2018 – Green Business Breakfast: Zelená ekonomika v zdravých budovách, Bratislava

27.9.2018 – Green Business Discussion: Diskusia s kandidátmi na primátora Bratislavy, Bratislava 

28.9.2018 – GREEN DAY: 5. ročník zábavno-vzdelávacieho dňa pre študentov stredných škôl a širokú verejnosť , Bratislava

2.10.2018 – Green Business Breakfast: Riešenia pre zelenú administratívu, Bratislava

„Veríme, že aj ôsmy ročník Týždňa zelených budov prinesie prostredníctvom zaujímavých prednášok a akcií zvýšený záujem odbornej i laickej verejnosti o životné prostredie a udržateľnú výstavbu na Slovensku,“ dodal Ladislav Piršel.

-e-

O SKGBC:

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podporovať rozvoj trhu, legislatívne zmeny, vzdelávanie odbornej i laickej verejnosti, aby sa energeticky úsporné budovy a udržateľná výstavba na Slovensku stali bežnou vecou. Sleduje pritom všetky tri piliere udržateľnosti: ekonomiku, ekológiu i sociálne aspekty, ktoré musia byť v prípade zelených budov v súlade. V rámci princípov udržateľnej výstavby sa budovy vnímajú komplexne – vzhľadom na celý ich životný cyklus (od návrhu a výstavby, cez prevádzku, až po likvidáciu a recykláciu materiálov).

 SKGBC združuje spoločnosti, ktoré považujú energetickú úspornosť, udržateľnosť a zodpovednosť za súčasť svojej firemnej filozofie a dlhodobej stratégie rozvoja. Medzi zakladajúcich partnerov SKGBC patria spoločnosti ABB, Atrios, Bischoff et Compagnons, CA Immo, Delta, DNA Slovakia, e-Dome, Elektrodesign Ventilátory, Eneco, Helika, Knauf Insulation, Philips Slovakia, REDESIGN, Schüco Slovensko, Schneider Electric Slovakia, Skanska SK, Trigranit, VELOX-WERK a VELUX. Viac sa dočítate na webovej stránke www.skgbc.org.

 Kontakt pre médiá:

Ing. Erika Farenzenová

Marketing / event manager

Slovenská rada pre zelené budovy

T: 0915 774 241

M: erika.farenzenova@skgbc.org