Odborníci, verejnosť i študenti navštívili akcie Týždňa zelených budov na Slovensku 2018

Odborníci, verejnosť i študenti navštívili akcie Týždňa zelených budov na Slovensku 2018

Slovenská rada pre zelené budovy pripravila v závere septembra podujatia v rámci Týždňa zelených budov na Slovensku. Ten sa koná súbežne so Svetovým týždňom zelených budov v takmer 100 krajinách sveta s cieľom zamerať pozornosť na budovy.

V budovách trávime priemerne až 90 % svojho času. Spotrebúvajú 40% energie, 17% pitnej vody, 25% vyťaženého dreva, 40 až 50% všetkých surovín a podľa OSN sú zodpovedné za 33% emisií skleníkových plynov. Nie je preto zanedbateľné, aký majú vplyv na ľudské zdravie a prírodu. Cieľom Týždňa zelených budov je hovoriť o týchto témach celosvetovo koncentrovane a sústrediť pozornosť obyvateľov na tieto otázky.

 Šesť podujatí odborného, spoločenského i zábavného charakteru sa nieslo v duchu motta „Ekologicky – zdravo – efektívne“. Navštívili ich stovky hostí z radov odborníkov, širokej verejnosti i študenti, ktorí sa zaujímajú o zelenú výstavbu a ekologické riešenia.

Úvod týždňa už tradične patril Zahájeniu Týždňa zelených budov. Slovenská rada pre zelené budovy na nich predstavila novinky zo svojej dielne.

Významnou je výmena na poste výkonného riaditeľa. Ladislava Piršela po piatich rokoch na tejto pozícii strieda Hana Ovesná.

SKGBC tiež predstavila plánované spustenie webovej stránky www.dobrestavat.sk, kde verejnosť nájde návody, prečo a ako stavať rodinné domy udržateľne.

Ďalšou novinkou je spustenie vzdelávacieho programu Ambasádori udržateľností, ktorým chce rada prispieť k prehĺbeniu štúdia stredoškolákov.

K hosťom sa prihovorili aj zástupcovia organizácií, s ktorými má rada už tradične dobré vzťahy a dlhodobo s nimi spolupracuje. V mene Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku vystúpila ekonomická radkyňa pani Ľudmila Majláthová. Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru zastupovala generálna riaditeľka Alexandra Velická. Novinky o projekte EU GUGLE, v ktorom spolupracujú okrem SKGBC aj TSÚS a mesto Bratislava,  predstavila Hlavná architektka mesta Bratislava, Ingrid Konrad.

Slávnostne boli odovzdané certifikáty spoločnostiam, ktoré rozšírili členskú základňu SKGBC: Armacell, ITP Control a Natural Solutions.

Posledným bodom programu bolo slávnostné odovzdanie vouchera od spoločnosti Zumtobel Group na moderné osvetlenie učebne, ktoré získa víťazná škola na podujatí Green Day.

Na odborných podujatiach si hostia vypočuli novinky o inovatívnych riešeniach so zameraním na budovu UNIQ, o zelenej ekonomike a zdravom vnútornom prostredí a bol im predstavený administratívny objekt Ekom Piešťany ako príklad udržateľnej budovy s využitím najmodernejších technológií.  Odborným témam bola venovaná aj diskusia s kandidátmi na primátora Bratislavy.

Vyvrcholením Týždňa zelených budov bol festival udržateľnosti, Green Day, ktorý SKGBC usporiadala v spolupráci s občianskym združením Ekorast už po piaty raz. Tento ročník sa konal na Fakulte architektúry STU v Bratislave a zúčastnilo sa ho viac ako 630 stredoškolákov. Tí mali príležitosť navštíviť stánky organizácií venujúcich sa environmentálnym témam, vypočuť si prednášky odborníkov z oblasti udržateľnosti a navštíviť atraktívne workshopy. Príjemnou čerešničkou na torte bolo žrebovanie hlavnej ceny pre školu, ktorou bolo moderné osvetlenie učebne od spoločnosti Zumtobel. Radosť budú mať žiaci zo Strednej odbornej školy Mokrohájska 1 v Bratislavve.  

Ďakujeme všetkým hosťom a záujemcom, ktorý sa podujatí Týždňa zelených budov zúčastnili. Vďaka patrí tiež partnerom Týždňa zelených budov, menovite spoločnostiam: Baumit, Delta Projektconsult Slovakia, PSS, Schüco, Siemens a Zumtombel Group, organizačným partnerom: Budovy pre budúcnosť, EKOrast a Green Foundation a mediálnym partnerom: ASB, EUROSTAV a Green Magazine.