Príručka: Príprava hĺbkovej obnovy verejných budov

Príručka: Príprava hĺbkovej obnovy verejných budov

Slovenská rada pre zelené budovy pripravila príručku pre predstaviteľov miest a obcí, ktorej cieľom je pomôcť tým, ktorí uvažujú o začatí  obnovy verejných budov vo svojej správe. Poskytuje opis postupnosti jednotlivých krokov prípravy obnovy tak, aby bola obnova ekonomicky prijateľná, technicky realizovateľná a aby celkový výsledok spĺňal nielen požiadavky na energetickú hospodárnosť budov a energeticky nenáročnú prevádzku, ale aj očakávania správcu budovy.

Príručka je zamerená na obnovu nebytových verejných budov, najmä administratívnych a školských budov.


Príručku v skrátenom aj kompletnom znení nájdete tu:

 

Zhrnutie príručky „Príprava hĺbkovej obnovy verejných budov“


Úplné znenie príručky „Príprava hĺbkovej obnovy verejných budov“