Rady pre zelené budovy si vymieňali skúsenosti

Rady pre zelené budovy si vymieňali skúsenosti

 

V utorok 12.2.2019 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov rakúskej (ÖGNI – Austrian Sustainable Building Council) a slovenskej (SKGBC – Slovak Green Building Council) Rady pre zelené budovy. Členovia Predstavenstva oboch organizácií sa o svoje skúsenosti s fungovaním Rady (GBC) podelili s partnermi z Ukrajiny a Mongolska.

 

 

 

 

Aktivity, ktoré počas ôsmich rokov svojej existencie realizovala Rada pre zelené budovy na Slovensku, bližšie predstavil Ladislav Piršel, výkonný riaditeľ firmy alocons a bývalý výkonný riaditeľ SKGBC. Diskutovalo sa o organizačných i legislatívnych zmenách, spôsobe komunikácie a hlavných výzvach v najbližšom období. Pôsobenie ÖGNI v susednom Rakúsku prítomným priblížil jej člen Predstavenstva – Richard Teichmann, generálny riaditeľ Bischoff et Compagnons Property Networks GmbH. Diskusie sa aktívne zúčastnili aj: Sergiy Ivannikov, generálny riaditeľ ukrajinskej pobočky Maculan et Compagnons Property Networks; Rastislav Badalík, konateľ slovenskej pobočky Bischoff et Compagnons a člen Predstavenstva SKGBC; Tserendash Sugarragchaa, národný koordinátor organizácie Deutsche Gesellshaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) v Mongolsku; a Hana Ovesná, výkonná riaditeľka a členka Predstavenstva SKGBC, Business Lead v platforme solved.fi.

Medzinárodná návšteva zahŕňala aj prehliadku jednej z najmodernejších zelených budov na Slovensku – novej centrály ČSOB v bratislavskej štvrti Zuckermandel, ktorú postavil developer J&T Real Estate. Budova spĺňa prísne štandardy zelenej certifikácie budov BREEAM Excellent.

 

Jednotlivé kritériá BREEAM prítomným objasnil Marek Kremeň, konateľ spoločnosti EXERGY Studios a člen Predstavenstva SKGBC, ktorý sa priamo podieľal na ekologickej certifikácii tejto budovy.

 

V centrále ČSOB sú použité recyklovateľné materiály, úsporné LED osvetlenie vo frekventovaných zónach, adiabatické chladenie, sofistikovaný smart systém automatického tienenia a chladenia, a šetrne sa tu pristupuje aj k vode – budova má napríklad zelenú strechu, ktorá okrem estetickej funkcie využíva dažďovú vodu, takže tá zbytočne neodteká do kanalizácie. Účastníci stretnutia tak mali možnosť na konkrétnych príkladoch prediskutovať realizovateľné smart riešenia v udržateľnej výstavbe.