SKGBC ocenila mladých ambasádorov udržateľnosti

SKGBC ocenila mladých ambasádorov udržateľnosti

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) usporiadala 28. mája 2019 v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave podujatie Green Business Club, na ktorom za prítomnosti prodekana Fakulty architektúry Ing. Michala Brašeňa, ArtD., a ďalších vzácnych hostí z akademického prostredia aj podnikateľskej sféry, prebehlo slávnostné vyhodnotenie súťaže Ambasádori udržateľnosti 2018/2019 na tému Zelená obnova školy. Cieľom programu Ambasádori udržateľnosti, ktorý je zameraný na odbornú prípravu študentov, je priblížiť žiakom stredných škôl tému udržateľnosti vo výstavbe, predstaviť im potenciálnych zamestnávateľov a aspekty tímovej spolupráce v reálnom pracovnom prostredí.

 

 

 

Pilotný projekt prebehol na 4 bratislavských stredných školách od septembra 2018 do mája 2019 so zapojením 6 členských spoločností SKGBC:

Partnerské stredné školy:

  • Stredná priemyselná škola elektrotechnická (Zochova 9, Bratislava),
  • Gymnázium Ladislava Novomeského (Tomášikova 2, Bratislava),
  • Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická (Drieňova 35, Bratislava),
  • Stredná odborná škola (Ivánska cesta 21, Bratislava).

Partnerské členské firmy SKGBC: Engie, Knauf Insulation, KOOR, Lightech, Solved – The Cleantech Company, VELUX.

 

Na fotografii zľava: Hana Ovesná – výkonná riaditeľka SKGBC, Michal Brašeň – prodekan FA STU, Pavol Kukura – predseda predstavenstva SKGBC

 

V rámci súťaže na tému Zelená obnova školy boli vytvorené 4 tímy, každý z nich zložený z 8 študentov (2 študenti z každej zúčastnenej strednej školy). Súčasťou študentských tímov boli aj mentori a učitelia asistujúci študentom v procese tvorby riešení. Tvorba riešení prebiehala na virtuálnej platforme SOLVED.

Ako uviedla Hana Ovesná, výkonná riaditeľka SKGBC: “Motiváciou spustenia projektu bolo, že členské spoločnosti evidovali nízky záujem absolventov o odborné pozície. Tieto spoločnosti vnímali slabšie povedomie absolventov o témach spojených so zelenými budovami a taktiež povrchné vedomosti v požadovaných témach a profesiách. Predpokladom pre posilnenie záujmu žiakov o plnohodnotné vzdelanie v požadovaných odboroch a ich snahu o získanie pracovných pozícií v členských spoločnostiach je odborná príprava žiakov už počas štúdia na strednej škole. Na pilotnú fázu projektu máme zatiaľ mimoriadne pozitívnu odozvu zo strany firiem aj škôl a preto plánujeme projekt v budúcom školskom roku rozšíriť aj do ďalších regiónov Slovenska.”