SKGBC v bratislavskej televízii

SKGBC v bratislavskej televízii

 

 

 

V pondelok 27. novembra 2017 mali diváci Tv Bratislava možnosť oboznámiť sa s udržateľnou výstavbou a taktiež dozvedieť sa o všetkom, čo bude mať vplyv na výstavbu budov najbližšej budúcnosti nielen v Bratislave. Besedu o piatej viedol moderátor Jozef Hübel, ktorý si na diskusiu prizval predsedu nášho predstavenstva Pavla Kukuru a taktiež člena predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy a zároveň aj predsedu správnej rady občianskeho združenia Budovy pre budúcnosť – Petra Robla. 


Viac o diskusii a tematike ktorej sa venovali sa dozviete z videa – Beseda o piatej – Bratislava a stavby blízkej budúcnosti