Slovenská rada pre zelené budovy má nové predstavenstvo

Slovenská rada pre zelené budovy má nové predstavenstvo

Zástupcovia členských spoločností Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) sa v utorok 28. mája 2019 zišli v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave na svojej pravidelnej výročnej Členskej schôdzi. Okrem prerokovania správy o činnosti SKGBC za uplynulé obdobie a plánov na nasledujúce obdobie, sa v rámci podujatia uskutočnila aj voľba nového predstavenstva, ktoré riadi činnosť združenia.

 

 

 

 

Voľba prebehla v zmysle Stanov občianskeho združenia a na základe rozhodnutia Členskej schôdze si novozvolené predstavenstvo zvolilo spomedzi seba predsedu, podpredsedu a pokladníka. Predstavenstvo SKGBC bude v nasledujúcich dvoch rokoch fungovať v tomto zložení:

Predseda- Pavol Kukura (TAW)

Podpredseda- Peter Robl (Knauf Insulation)

Pokladník- Rastislav Badalík (Bischoff & Compagnons)

Členovia-

Marek Kremeň (EXERGY Studios)
Pavol Praženica (Siemens)
Róbert Ruňanin (ENGIE Services)
Martin Stohl (HB Reavis)

 

Na fotografii zľava: Marek Kremeň (EXERGY Studios), Martin Stohl (HB Reavis), Peter Robl (Knauf Insulation), Pavol Kukura (TAW), Pavol Praženica (Siemens), Róbert Ruňanin (ENGIE Services), Rastislav Badalík (Bischoff & Compagnons). 

 

Na Členskej schôdzi sme privítali novú členskú spoločnosť Prointerier s.r.o., za ktorú certifikát členstva od Hany Ovesnej, výkonnej riaditeľky SKGBC, prevzala Kristína Čajánková. 

 

Bližšie informácie o aktivitách SKGBC v uplynulom období nájdete v našej oficiálnej publikácii Výročná správa SKGBC 04/2018 – 03/2019.