Smart riešenia v komplexe Zuckermandel

Smart riešenia v komplexe Zuckermandel

Druhým podujatím Týždňa zelených budov bol Green Building Breakfast, ktorý sme zorganizovali v spolupráci s členskými spoločnosťami Siemens a J&T REAL ESTATE v nových priestoroch ČSOB v komplexe Zuckermandel. Témou raňajok boli Smart riešenia pre komfortné vnútorné prostredie v budovách.

Takmer 60 hostí privítal výkonný riaditeľ SKGBC, Ladislav Piršel, ktorý tiež hovoril o štúdii Svetovej rady pre zelené budovy o vplyve kvalitného vnútorného prostredia na zdravie a produktivitu zamestnancov. Zo štúdie vyplýva, že zatiaľ čo náklady na energie prestavujú len 1% celkových nákladov firmy, náklady na zamestnancov tvoria až 90% celkových firemných nákladov. Na vnútorné prostredie, ktoré zabezpečí zvýšenie výkonnosti zamestnancov, zníženie ich chorobnosti a zlepšenie príjemného pocitu  najvýraznejšie vplýva kvalita vnútorného vzduchu a vetranie. To dokáže zlepšiť produktivitu až o 8-11%. Pozitívny vplyv má aj tepelná pohoda, dobré denné osvetlenie, kvalitné umelé osvetlenie a výhľad na prírodu.

Pavol Praženica zo spoločnosti Siemens ako jeden z hostiteľov podujatia privítal hostí a predstavil Siemens ako lídra v oblasti inovatívnych riešení, čím sa hlási k udržateľnosti. Siemens v tradícii svojich technických riešení, ktoré vychádzajú z dlhoročných skúseností, dokáže v daných priestoroch znížiť energetickú náročnosť a na druhej strane zvýšiť komfort a bezpečnosť v budovách. Znižovaním energetickej náročnosti Siemens prispieva k znižovaniu uhlíkovej stopy a zastáva názor, že najlepšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje.

Zástupca developera J&T REAL ESTATE, projektový manažér Vladislav Beka, predstavil komplex Zuckermandel od jeho histórie až po samotnú výstavbu. História komplexu Zuckermandel siaha až do roku 2005, kedy bol spracovaný územný plán zóny Podhradie. Následne, po prechode vlastníctva pozemkov na JTRE, prebiehali asi 4 roky diskusie a skúmania, akým spôsobom toto cenné územie zastavať. V roku 2010 bol oslovený architektonický ateliér, ktorý navrhol aktuálny stav. Ideou bol mix rôznych budov, aby sa vytvorilo prostredie pestré, ktoré reflektuje na historickú zástavbu, ktorá tu pôvodne bola, ale zároveň je to nová architektúra, ktorá nadväzuje na ďalšiu zástavbu na západ odtiaľto. Bola zachovaná historická Žižkova ulica, ktorá ma viac ako 100 rokov a následne bolo využitie budov navrhnuté ako mix bytov a kancelárií. Bol kladený dôraz na vonkajšie priestory, námestíčka, 3 fontány, umelecké diela. „Všetky administratívne budovy budú z hľadiska udržateľnosti certifikované systémom BREEAM v stupni Excellent a aj vonkajšími priestormi sme sa snažili doplniť komplexnosť tohto zámeru. Stredom je námestie, ktoré bude mať názov Messerschittove a prepája lávkou Hradné bralo s Dunajom. Veríme, že tento centrálny priestor, ktorý už dnes hojne využívajú zamestnanci jednotlivých budov, ešte viac ožije a budú sa tu dobre cítiť zamestnanci aj ľudia, ktorí sa sem postupne sťahujú. Celý komplex by mal byť dokončený do konca roka a veríme, že tu vznikne mestské prostredie, ktoré Bratislavu obohatí a bude prínosom.“

Užívateľom budovy, v ktorej sa raňajky konali, je ČSOB. Zástupca banky, Juraj Kaba, priblížil asi polročné fungovanie banky v komplexe Zuckermandel. Výstavba objektu začala v septembri 2014, skončila v marci 2017 a následne začalo sťahovanie 1350 zamestnancov. Budova banky je zložená z dvoch blokov, ktorých názvy sú „Rieka“ a „Bralo“. Blok „Rieka“ je nazvaný podľa Dunaja a blok „Bralo“ je pod Hradným kopcom. V horných podlažiach sú prepojené tromi podlažiami mostíkov a popod suterénom je prepojenie v rámci garážových priestorov. V budove sú nainštalované mnohé technológie, napríklad chladiace trámy, ktoré zabezpečujú rekuperáciu vzduchu a automatické chladenie, automatické žalúzia a rolety, ktoré sa zaťahujú podľa intenzity slnečného žiarenia. Budova má zelenú strechu. Boli implementované zóny s led osvetlením. Používajú sa adiabatické zvlhčovanie vzduchu, ktoré v kombinácii s chladiacimi trámami poskytuje lepšiu možnosť regulácie. Vetranie v priestoroch je riešené na základe merania CO2. Vedenie ČSOB od začiatku úvah o výbere lokality aktívne zapojila aj svojich zamestnancov. Komplex Zuckermandel bol vybraný z dôvodu najvýhodnejšej polohy pre zamestnancov, ktorý boli zapojený aj do záležitostí týkajúcich sa pracovného komfortu. Podľa preferencií zamestnancov boli vybrané napríklad stoličky, na ktorých sedia, farebnosť paravánov, ale aj veľkosť rokovacích miestností, chillout zón a podobne. ČSOB implementovala mnoho noviniek aj do pracovného procesu zamestnancov. Boli zrušené smetné koše pri kancelárskych stoloch. Tie sa nachádzajú v kuchynke alebo na chodbových zónach. Rovnako aj „print zóny“ sa nachádzajú len na dvoch miestach na poschodí. „Aj takto podporujeme zdravie zamestnancov. Samozrejmosťou je recyklácia a separácia odpadov.  Nainštalovali sme pitné fontány, nepoužívame barely s vodou ani plastové poháriky a vďaka tomu sme odbúrali plastový odpad.  Máme k dispozícii bicykliareň pre 80 bicyklov so všetkým príslušenstvom. V strede leta boli obsadené všetky miesta, čím sme prispeli k zvýšeniu zdravia zamestnancov i k zníženiu uhlíkovej stopy. Aj toto sú veci, ktorými sa snažíme budovu udržiavať v „zelenom móde“.“

Dušan AntalMaroš Galajda, experti zo spoločnosti Siemens, predviedli viacero technických riešení, ktoré boli v budove použité. Predstavili SCADA systém Siemens DesigoCC (skr. DCC), ktorý spĺňa všetky parametre systémov z kategórie GMS teda General Management Systems. Centralizovaný dohľad nad všetkými disciplínami zabezpečujúcimi bezpečnosť, ochranu proti vniknutiu, správu videokamier, protipožiarnu ochranu, komfort prostredia a správu energií, prináša zákazníkovi optimalizáciu prevádzky, prevádzkových nákladov a významné šetrenie energií. Otvorenosť a škálovateľnosť systému DCC ho predurčuje pre použitie v celej škále typu budov od malých až po extrémne veľké komplexy budov. Otvorenosť pre systémy tretích strán umožňuje jeho nasadenie v budovách počas ich celého životného cyklu od nových stavieb až po rekonštrukcie či technologické obnovy budov. Moderné grafické prostredie umožňuje zobrazenie technológií v 2D, 2D+ ako aj 3D grafike. Architektúra klient-server s plnou podporou web rozhraní je predurčená na použitie aj v mobilných zariadeniach. DesigoCC spĺňa najvyššie IT štandardy pre bezpečnosť s možnosťou šifrovanej komunikácie v rámci systému, s možnosťou hardvérového nasadenia ako aj inštalácie vo virtuálnom prostredí.  

Desigo TRA (Total Room automation) je riadiaci systém spoločnosti SIEMENS pre energeticky efektívnu reguláciu miestností s veľkou flexibilitou v súvislosti s potrebami zákaznika. TRA – Smart room operator – je zariadenie pre ovládanie HVAC,žalúzií osvetlenia v miestnosti z mobile alebo tabletu. Špeciálnym produktom pre TRA ja tzv. Annual shading software vyvinutý pre maximálne efektívne ovládanie žalúzií na základe 3D modelu budovy zohľadňujúci osvit budovy od slnka, tienenie a odrazy slnka od vedľajších budov. Systém TRA kladie dôraz na vysokú efektivitu pri regulácii HVAC , osvetlenia a žalúzií a za účasti užívateľov je možné ušetriť až 25% energií pomocou funkcie Green Leaf. Green Leaf využíva optimalizovanú kontrolu regulácie v miestnosti a v prípade, že vyhodnotí, že nastavené hodnoty na ovládačoch sú nastavené energeticky neefektívne, tak sa v prvom hornom rohu ovládača zmení zelený symbol listka na červený a takto je užívateľ upozornený na zlú efektivitu, svojou činnosťou – stlačením tohoto symbolu sa nastavia optimálne hodnoty a symbol lístka sa zmení na zelený. Takto pomáha užívateľ šetriť energie, pri súčastnom zachovaní komfortnej prevádzky.

Ďakujeme partnerom Týždňa zelených budov, ktorými boli spoločnosti Daikin, JRK Waste Management, J&T REAL ESTATE, Metrostav, Prvá stavebná sporiteľňa, Siemens, Schueco a odbornému garantovi, ktorým je Slovenská inovačná a energetická agentúra.


 

FOTOGALÉRIA