SÚŤAŽ: Ambasádori udržateľnosti 2018/2019

SÚŤAŽ: Ambasádori udržateľnosti 2018/2019

Začalo sa prihlasovanie do záverečnej súťaže Ambasádori udržateľnosti 2018/2019.

 

Projekt pripravila Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) a je zameraný na odbornú prípravu stredoškolákov. Pilotného ročníka sa zúčastňujú členské spoločnosti SKGBC – Engie, Knauf Insulation, Koor, Lightech, Solved a Velux – spolu s bratislavskými strednými školami – Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou na Zochovej ulici, Gymnáziom Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici, Strednou priemyselnou školou stavebnou a geodetickou na Drieňovej ulici a Strednou odbornou školou na Ivánskej ceste.

 

Registrácia účastníkov prebieha na virtuálnej komunikačnej platforme SKGBC https://skgbc.solved.fi/login 

 

V rámci súťaže budú vytvorené štyri tímy, každý z nich zložený z ôsmich študentov (dvaja študenti z každej zúčastnenej strednej školy). Aby tím dosiahol čo najlepší výkon, musí ako celok disponovať čo najväčším množstvom schopností a zručností potrebných pri riešení úloh a problémov, s ktorými sa pri práci stretne a každý jeho člen tímu musí byť motivovaný usilovne pracovať na dosahovaní cieľov a prispieť rovnakým dielom pri plnení úloh. Súčasťou študentských tímov budú aj mentori a učitelia asistujúci študentom v procese tvorby riešení. Bližšie informácie o projekte, harmonogram ako aj inštrukcie pre účastníkov nájdete v našom článku: http://skgbc.eu/portal/?p=10640