Výročná členská schôdza i bowlingový turnaj

Výročná členská schôdza i bowlingový turnaj

Členovia Slovenskej rady pre zelené budovy sa 26. apríla 2018 zišli na výročnej členskej schôdzi. Oficiálna časť bola venovaná predstaveniu výročnej správy  a súhrnu aktivít za uplynulé obdobie. Riaditeľ Rady, Ladislav Piršel, predstavil priority na ďalšie obdobie. V následnej diskusii predstavili prítomní členovia novinky zo svojich firiem a venovali sa aj hľadaniu riešení v nových aktivitách rady.

Po oficiálnej časti sa uskutočnil 1. ročník bowlingového turnaja SKGBC, v ktorom tímy zložené z členov rady súťažili o prvenstvo. Bowlingový turnaj bol zároveň priestorom na diskusiu v uvoľnej atmosfére.

Zápis z priebehu výročnej členskej schôdze bol zaslaný členom rady.


FOTOGALÉRIA