Výročná správa: Aktivity SKGBC 4/2018 – 3/2019

Výročná správa: Aktivity SKGBC 4/2018 – 3/2019

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) zverejnila Výročnú správu za obdobie od apríla 2018 do marca 2019, kde sa dočítate o aktivitách a projektoch na ktorých sme participovali. Cieľom SKGBC je, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi stali na Slovensku štandardom. V nasledujúcom období sa sústredíme viac na informovanosť a osvetu verejnosti o:
– výhodách a možnostiach udržateľnej výstavby,
– dostupných zelených technológiách a alternatívach k zaužívaným stavebným materiálom a postupom,
– a novinkách vo výstavbe zelených budov.

 

 

Výročnú správu SKGBC 4/2018 – 3/2019 nájdete tu.