Zahájili sme Týždeň zelených budov

Zahájili sme Týždeň zelených budov

Posledný septembrový týždeň sa Slovenská rada pre zelené budovy už po siedmy raz venuje výraznej propagácii zelených budov a udržateľného životného štýlu.

Prvým podujatím Týždňa zelených budov na Slovenku bolo už tradične jeho zahájenie. Tejto odborno-spoločenskej akcie, ktorá sa konala 25. septembra v reštaurácii Mólo s malebným výhľadom na jazero Kuchajda sa zúčastnilo takmer 60 hostí.

V úvode sa hosťom prihovorili zástupcovia Slovenskej rady pre zelené budovy – výkonný riaditeľ Ladislav Piršel a predseda predstavenstva Pavol Kukura, ktorí zdôraznili dôležitosť udržateľnej výstavby a predstavili aktivity združenia. Zamerali sa aj na zaujímavé odborné akcie Týždňa zelených budov, ktoré budú venované smart riešeniam v budovách, waste managementu a diskusii s kandidátmi na župana bratislavského samosprávneho kraja. Vyzdvihli aj záverečné podujatia týždňa, ktorým je už po štvrtý raz podujatie GreenDay, zábavno-náučný deň pre študentov stredných škôl.

Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ocenila spoluprácu so Slovenskou radou pre zelené budovy, ktorá prebieha na viacerých úrovniach. Predstavila tiež operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý je zameraný na podporu energetickej efektívnosti a využitie energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov. Aktuálne prebieha 19. výzva, do ktorej bolo doručených 510 žiadostí z oblasti územnej samosprávy a 45 žiadostí z ústrednej správy a verejnoprávnych inštitúcií.

Peter Morgenstein z Fakulty architektúry STU hovoril o udržateľnosti, ako o spôsobe využívať ponúkané príležitosti a zdroje, ktorý nespôsobuje environmentálny škody. Pripomenul všetky tri sféry udržateľnosti – environmentálnu, ekonomickú i sociálnu.

Ecocapsulu predstavila Patrícia Cudzišová z firmy s rovnomenným názvom. Tento „smart home“ s pôdorysom málo viac ako 6 metrov štvorcových dokáže fungovať absolútne nezávisle a je mobilný. Energiu čerpá zo solárnej a veternej energie a vodu z dažďových zrážok. Ozrejmila aj históriu vzniku tejto zaujímavej alternatívy krátko- až strednodobého bývania od prvotného nápadu a účasti na súťaži Andes Sprout Society v roku 2009, cez následný 5 ročný redizajn až po vznik prvého prototypu v roku 2015 a zisk investora v roku 2016.

V závere oficiálnej časti výkonný riaditeľ SKGBC poďakoval partnerom Týždňa zelených budov, ktorými sú spoločnosti Daikin, JRK Waste Management, J&T REAL ESTATE, Metrostav, Prvá stavebná sporiteľňa, Siemens, Schueco a odbornému garantovi, ktorým je Slovenská inovačná  a energetická agentúra.


 

FOTOGALÉRIA