AKTUALITY

 • 18 aug 2022

  Týždeň zelených budov 2022

      Bratislava, 18. augusta 2022 – Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) organizuje tento rok už 12. ročník série podujatí s názvom Týždeň zelených budov. Podujatia venované udržateľnej výstavbe sa uskutočnia posledné dva septembrové týždne s presahom do prvého októbrového týždňa.   Nad sériou podujatí Týždňa zelených budov 2022 prevzali záštitu minister životného prostredia...

 • 19 júl 2022

  Desatoro riešení pre správcov verejných budov

      Bratislava, 19. júla 2022 – Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na Úrade vlády SR spolu s odborníkmi z platformy Budovy pre budúcnosť (BPB) pripravili opatrenia na zníženie spotreby energie vo verejných budovách s názvom Desatoro riešení pre správcov verejných budov. Dokument obsahuje rýchle a investične nenáročné opatrenia, ktoré je možné realizovať v...

 • 09 máj 2022

  Svetoví architekti o udržateľnosti naživo v Bratislave

      Bratislava, 9. mája 2022 – Udržateľnosť v tom najširšom význame je spôsob existencie, ktorý čerpaním zdrojov na uspokojovanie vlastných potrieb nezaťažuje budúce generácie. V súčasnosti biokapacitu planéty, čiže prirodzenú schopnosť regenerácie zdrojov a absorpcie znečistenia v globále využívame na 170 %. Vo vyspelých krajinách je to ešte výrazne viac. Pre Slovensko tzv. overshoot...

Next  

Aktivity SKGBC

Next