2% pre vašu budúcnosť

Prostriedky z 2 % Vašich daní, ktoré nám poskytnete v roku 2020, využije Slovenská rada pre zelené budovy nasledovne:

  1. Na prípravu 7. ročníka podujatia Green Day – zábavno-náučného dňa pre študentov stredných škôl.
  2. Na podporu projektu “Ambasádori udržateľnosti” zameraný na odbornú prípravu študentov stredných škôl (odborných škôl a gymnázií). Cieľom programu je priblížiť žiakom tému udržateľnosti vo výstavbe, predstaviť im potenciálnych zamestnávateľov a aspekty tímovej spolupráce v reálnom pracovnom prostredí.
  3. Na aktivity spojené so šírením povedomia o zelenom bývaní. Na odborný formát pracovných raňajok, ktorých cieľom je priniesť poslucháčom novinky z oblasti stavebníctva, udržateľnej výstavby a zelených stavebných technológií. Hlavnými témami pre rok 2020 je “Zdravné vnútorné prostredie”.
  4. Na podporu zabezpečenia Exkurzií po zelených budovách v širšom okolí s kvalifikovaným odborným výkladom. Väčšina z nich sa nachádza mimo územia Slovenska. Plánujeme podporiť exkurzie z finančných prostriedkov získaných týmto spôsobom, aby sa ich vo väčšej miere mohli zúčastniť študenti a aby boli dostupné širšiemu okruhu záujemcov.

 

Ak Vás oslovili plány Slovenskej rady pre zelené budovy rozhodnite, prosím, o poukázaní 2% z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu a podporte nás.

 

STAČÍ K TOMU UROBIŤ PÁR KROKOV

 

ÚDAJE O NÁS:
           Názov: Slovenská rada pre zelené budovy
           Právna forma: občianske združenie
           IČO: 42182158
           Sídlo: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

 

ZAMESTNANCI

1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov
4. Obe tieto tlačiva, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30. 4. na Váš daňový úrad

 

FYZICKÉ OSOBY

1. V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane
2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03. na Váš daňový úrad

 

PRÁVNICKÉ OSOBY

1. V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane
2. Vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad

 

Tlačivá na poukázanie 2% z dane

Postup krokov na poukázanie 2%

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ďakujeme, že nás podporujete!