2. ROČNÍK SÚŤAŽE O CENY NOVÉHO EURÓPSKEHO BAUHAUSU

 

 

 

Bratislava, 10. februára 2022 – Európa chce znova odmeňovať architektov, inžinierov, dizajnérov, študentov, pedagógov a všetky bystré a vizionárske mysle, ktoré svojimi projektmi a nápadmi neustále formujú Európu zajtrajška. Európska komisia vyhlásila už 2. ročník súťaže o ceny Nového európskeho Bauhausu.

 

Ceny budú uznaním a oslavou existujúcich krásnych, udržateľných a inkluzívnych úspechov a podporia mladšiu generáciu, aby ďalej rozvíjala vznikajúce koncepty a nápady.

 

Ceny budú udelené v 4 rôznych kategóriách:

  • NÁVRAT K PRÍRODE
  • NADOBUDNUTIE POCITU SPOLUPATRIČNOSTI
  • PODPORA ZRANITEĽNÝCH MIEST A OBYVATEĽOV
  • ROZVOJ CIRKULÁRNEHO EKOSYSTÉMU V PRIEMYSLE S OHĽADOM NA ŽIVOTNÝ CYKLUS

 

V každej kategórii budú ocenené dva druhy inovatívnych riešení: už zrealizované projekty a príklady a nové koncepty a idey mladých tvorcov do 30 rokov.

 

Termín na podanie prihlášok je 28. februára 2022 o 19:00 SEČ.

 

Prihlásiť sa je skvelou šancou prezentovať svoje projekty v celej Európe a získať finančnú odmenu. 

 

Ceny za existujúce dokončené projekty:

  • Víťazi získajú 30 000 EUR a komunikačný balík.
  • Tí, ktorí sa umiestnia na druhom mieste, získajú 20 000 EUR a komunikačný balík.

 

Vychádzajúce hviezdy (nápady mladých talentov) vo veku do 30 rokov:

  • Víťazi získajú 15 000 EUR a komunikačný balík.
  • Tí, ktorí sa umiestnia na druhom mieste, získajú 10 000 EUR a komunikačný balík.

 

Ďalšie informácie nájdete na tomto odkaze: viac informácií. Pre uchádzačov zo Slovenska je k dispozícii aj príručka v slovenskom jazyku.