3. ročník súťaže o Cenu Nového euróskeho Bauhausu

 

 

Bratislava, 20. januára 2022 – Európska komisia vypísala už 3. ročník súťaže o ceny Nového európskeho Bauhausu (NEB). Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci, tímy i organizácie zo všetkých krajín EU. V ročníku 2023 je okruh potenciálnych účastníkov rozšírený o krajiny západného Balkánu.

 

Európska komisia spustila iniciatívu koncom roka 2020 na účely spájania komunít a prepojenia Európskej zelenej dohody s našimi životmi a prostredím, v ktorom žijeme. Prvé dva ročníky udeľovania cien NEB v rokoch 2021 a 2022 preukázali, že miestne komunity sa dokážu spojiť a nájsť tvorivé riešenia, ktoré zlepšia naše životy. V uplynulých dvoch rokoch sa ceny odovzdávali za excelentnosť a tvorivosť pri vykonávaní Nového európskeho Bauhausu, pričom sa vyzdvihli výnimočné projekty, nápady a koncepcie, ktoré boli inšpiráciou pre ďalší rozvoj iniciatívy. Spolu bolo do súťaže doručených vyše 3 000 prihlášok.

 

Súťaž o ceny Nového európskeho Bauhausu 2023 nie je určená len pre architektov. Možno do nej prihlásiť zrealizované projekty, ako aj projekty v oblasti vzdelávania alebo inšpiratívne idey mladých tvorcov, ktoré napĺňajú tieto tri piliere NEB:

 

  • udržateľnosť,
  • inkluzívnosť,
  • estetika a kvalitná skúsenosť pre ľudí.

 

Súťažiaci môžu svoj projekt či nápad prihlásiť do jednej z týchto 4 kategórií:

 

  • obnovenie spojenia s prírodou,
  • znovunadobudnutie pocitu spolupatričnosti,
  • uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú,
  • potreba dlhodobého myšlienkového prístupu v priemyselnom ekosystéme zohľadňujúceho životný cyklus.

 

V každej zo štyroch kategórií budú udelené tri ceny poroty plus celkovo tri ceny verejnosti. Spolu 15 cien, každá vo výške 30.000 EUR pre dokončené projekty alebo pre projekty v oblasti vzdelávania a vo výške 15.000 EUR pre nezrealizované koncepty mladých tvorcov do 30 rokov.

 

Termín podania projektov do súťaže je 31. januára 2023 (do 19:00).

 

Podrobnejšie informácie: 

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

 

Príručka pre uchádzačov je aj v slovenčine:

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/themes/custom/custom_ulkit/pdf/applicants-guide/NEB%20Prizes%202023_SK.pdf