Náš tím

 

 

Ing. Barbara Plachá
Výkonná riaditeľka

mobil: +421 917 881 056
e-mail: director@skgbc.org

 

 

 

 

 

Ing. Henrieta Kiššová
marketing and event manager

mobil: + 421 915 774 241
e-mail: events@skgbc.org