Naše poslanie

 

 

Už viac ako 10 rokov vedieme slovenské stavebníctvo k udržateľnosti

 

Slovenská rada pre zelené budovy (známa tiež pod skratkou SKGBC z anglického Slovak Green Building Council) je hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku.

 

Štruktúra SKGBC

 

Slovenská rada pre zelené budovy bola založená v novembri 2010 ako neziskové občianske združenie.
Najvyšším orgánom SKGBC je členská schôdza, ktorá volí predstavenstvo.
Výkonným orgánom je sekretariát SKGBC na čele s výkonným riaditeľom, ktorého vyberá predstavenstvo.

 

Vízia SKGBC

 

Slovenská rada pre zelené budovy sa zasadzuje o to, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi, stali na Slovensku štandardom.

 

Naším cieľom je, aby novopostavené aj rekonštruované budovy boli realizované podľa udržateľných štandardov, čím sa zníži spotreba energií, eliminuje vplyv budov na životné prostredie a minimalizuje sa uhlíková stopa.

 

Misia SKGBC

 

  • Podporovať rozvoj trhu a legislatívne zmeny smerom k udržateľnej výstavbe.
  • Informovať, vzdelávať a spájať odbornú aj širokú verejnosť
  • Vytváranie diskusie a odborného dialógu o témach týkajúcich sa udržateľnej výstavby.
  • Presadzovanie ekologických, ekonomických a sociálnych aspektov v udržateľnej výstavbe.

 

Slovenská rada pre zelené budov združuje spoločnosti z rôznych sektorov ekonomiky.

Ich spoločným cieľom sú kvalitné budovy a stavebníctvo podporujúce novú výstavbu a obnovu budov na základe princípov udržateľnosti.