Stanovy

Slovenská rada pre zelené budovy a jej členovia sa riadia Stanovami občianskeho združenia.

 

Kompletné znenie Stanov Slovenskej rady pre zelené budovy v PDF verzii je k dispozícii tu